top of page

Vedenie I.D.C. Holding, a.s. ocenilo prácu Róberta Hadnagya Zlatou medailou

Vedenie spoločnosti I.D.C. Holding, a.s za mimoriadne výsledky a dlhoročnú úspešnú prácu pri vedení dcérskej spoločnosti I.D.C. Hungária Zrt. v Maďarsku, udelilo Zlatú medailu jej riaditeľovi Róbertovi Hadnagyovi. Udialo sa tak počas slávnostnej prezentácie maďarského vydania III. zväzku pentalógie Podnik a podnikanie na pôde Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Maďarsku. Na podujatí v Budapešti sa okrem predstaviteľov I.D.C. Holding, a.s. a veľvyslanca SR Rastislava Káčera zúčastnili aj iní, v Maďarsku pôsobiaci diplomati, predstavitelia akademickej obce, obchodných komôr, podnikatelia a slovenskí krajania.

Zlatú medailu I.D.C. Holding, a.s. Róbertovi Hadnagyovi navrhli udeliť predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Pavol Kovačič a predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. profesor Štefan Kassay. „Ďakujeme Vám za Vašu doterajšiu výbornú prácu pre firmu v pozícii riaditeľa obchodnej spoločnosti I.D.C. Hungária Zrt., za vynikajúce hospodárske výsledky a za šírenie dobrého mena I.D.C. Holding, a.s. v zahraničí,“ konštatovalo sa v návrhu najvyšších predstaviteľov firmy, ktorý odznel pred hosťami na slovenskom veľvyslanectve v Budapešti.

„Som veľmi rád, že toto ocenenie môžem prevziať v Maďarsku, ale predsa len na slovenskej pôde. Pre mňa osobne je v tom istá symbolika, pretože už 15 rokov som členom IDC tímu a z toho 11 rokov pracujem na šírení dobrého mena firmy v zahraničí,“ poďakoval sa Róbert Hadnagy za udelenie vyznamenania. Ako dodal, pred tými pätnástimi rokmi pri ňom stálo šťastie, pretože sa mohol stať členom spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. Ako zdôraznil, I.D.C. Holding, a.s. vyrába vysokokvalitné produkty, za ktoré sa vo svete nemusí hanbiť. Ocenil aj fakt, že spoločnosť vedú kvalitní ľudia.

„Keby táto medaila bola vo forme torty, nemohol by som ju zjesť celú sám, ale musel by som sa o ňu podeliť aj s ďalšími ľuďmi. Pretože bez týchto ľudí by som túto tortu dnes nedostal,“ vyzdvihol prácu svojho tímu riaditeľ I.D.C. Hungária Zrt.


Ing. Róbert Hadnagy (43) pôsobí v spoločnosti I.D.C Holding, a.s od roku 2002 a už jedenásť rokov vedie obchodnú spoločnosť I.D.C. Hungária Zrt. so sídlom v Budapešti. I.D.C. Hungária Zrt. vznikla ako dcérska spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. v roku 2000 a mala na starosti len distribúciu produktov. O dva roky neskôr už vytvorila aj vlastný obchodný tím. Jeho úspešné pôsobenie potvrdzuje aj fakt, že perníky Bombi v troch príchutiach získali v roku 2002 vo svojom segmente ocenenie, „najúspešnejšia značka roka“. V roku 2003, na základe dosiahnutých obratov v Maďarsku, vedenie spoločnosti dospelo k záveru vytvorenia vlastného logistického depa s administratívnou budovou, kde sa nachádza sídlo spoločnosti. I.D.C. HUNGÁRIA Zrt. počas svojho pôsobenia na maďarskom trhu úspešne reprezentuje tradičné slovenské výrobky, a týmto „osladzuje“ každodenný život obyvateľov desaťmiliónového Maďarska.

bottom of page