top of page

Profesor Kassay predstavil pentalógiu na prestížnej Korvínovej univerzite v Budapešti

Profesora Štefana Kassaya prijal na pôde prestížnej maďarskej Korvínovej univerzity v Budapešti (Budapesti Corvinus Eggyetem) jej prorektor profesor Dr. Mihály Görög, PhD. Predseda Dozornej rady I.D.C. Holding do metropoly našich južných susedov vycestoval v rámci svojich aktivít ekonomickej diplomacie a prezentácie maďarskej mutácie tretieho zväzku pentalógie Podnik a podnikanie (Vállalat és vállalkozás), ktorej tretí zväzok v maďarčine vyšiel práve v tieto dni v maďarskom vydavateľstve Gondolat.

Prorektor Mihály Görög ocenil vytvorenie tak rozsiahleho diela akou je päťzväzková monografia Podnik a podnikanie. Vrcholový predstaviteľ univerzity Mihály Görög je zástancom rovnakej idey prepojenia vzdelávania s poznatkami z praxe, aké presadzuje autor pentalógie Štefan Kassay. „Prehustilo sa vysokoškolské vzdelávanie“, uviedol Görög, podľa ktorého sa tým znížila kvalita na úkor kvantity. Vysokoškolskí absolventi si potom len ťažko hľadajú na presýtenom trhu práce zamestnanie adekvátne úrovni svojho vzdelania.


Na pôde Univerzity profesor Kassay poukázal na význam praktických skúseností z podnikania a vedenia úspešnej nadnárodnej firmy a zároveň sprístupnenie nových skúseností mladej generácie budúcich manažérov.


Príkladom je sám profesor Görög, ktorý v minulosti minulosti 12 rokov pôsobil v maďarskom petrochemickom priemysle i v zahraničí. Potvrdil, že jeho praktické skúsenosti prenesené do vedy a vzdelávania sa ukázali ako mimoriadne dôležité. Priznal, že aj pre neho osobne jeho minulé pôsobenie v praxi sa ukázalo ako výhodné a nadobudnuté skúsenosti sa prejavujú aj v súčasnej pozícii na univerzite. Zároveň zdôraznil, že dnešný spoločenský vývoj je závislý od prosperity podnikov a preto je nevyhnutné, aby sa vytvorilo „oveľa užšie puto medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikmi.“ Táto skúsenosť je zhodná s predstavami autora pentalógie Podnik a podnikanie a plne zodpovedá potrebám súčasnej modernej spoločnosti.


Corvinus University of Budapest je nástupcom budapeštianskej vysokej školy ekonomických vied a verejnej správy, ktorá bola založená v roku 1948. Patrí medzi najlepšie ekonomicky orientované vzdelávacie inštitúcie v Maďarsku, ale i v Európe. Univerzita ponúka vzdelávanie v oblasti ekonómie, obchodu, verejnej správy, záhradníctva, potravinárstva, krajinnej architektúry a spoločenských vied. Corvinus sa definuje ako výskumná univerzita s mnohými medzinárodnými úspechmi. V súčasnosti má 7 fakúlt a okolo 17-tisíc študentov, z toho takmer 15 % tvoria zahraniční študenti. V tejto súvislosti prorektor zdôraznil potrebu nasledovania užitočnej spolupráce medzi členskými štátmi Vyšehradskej skupiny aj na úrovni vysokých škôl a univerzít.

bottom of page