top of page

Strategická komunikácia v Budapešti

Strategickú komunikáciu – tretí zväzok úspešnej pentalóie Podnik a podnikanie predstavil jej autor profesor Štefan Kassay na prezentácii v Budapešti. Na pôde rezidencie Veľvyslanectva SR v maďarskej metropole pod záštitou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca v Maďarsku Rastislava Káčera profesor Kassay pozvaným osobnostiam priblížil najdôležitejšie tézy tretieho zväzku pentalógie v maďarskej jazykovej mutácii Vállalat és vállalkozás (Stratégiai komunikáció).

Slovenský veľvyslanec Rastislav Káčer ocenil, že tak významná a rozsiahla monografia vychádza aj v maďarskom jazyku. Zdôraznil, že prezentovaný tretí zväzok Vállalat és vállakozás nie je len odborným exkurzom do strategickej komunikácie vo firemnom prostredí, ale aj významným vkladom predsedu Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. do slovensko-maďarských ekonomických vzťahov, ako aj príspevkom k šíreniu dobrého mena SR v zahraničí. Ako ďalej uviedol, viaceré knihy z autorského pera profesora Kassaya boli v Maďarsku vydané už pred vyše desaťročím. V rámci prezentácie si hostia pozreli aj krátky film o spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., ktorá patrí k najväčším výrobcom cukroviniek a trvanlivého pečiva v strednej Európe.

Autor pentalógie profesor Štefan Kassay, ktorý je spoluzakladateľom a predsedom Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., svojím rozsiahlym dielom prispieva do rozvoja podnikových ekonomík v domácom prostredí i v zahraničí. V príhovore uviedol, že monografia sleduje kontexty spoločenského vývoja, premien trhu a komunikácie. „Úplne novým spôsobom som spracoval problematiku strategickej komunikácie v podniku a jeho okolí,“ povedal o treťom zväzku pentalógie Kassay.

Podľa neho komunikácia a marketing vo svetovom meradle prekonávajú zložité vývojové obdobia. „V našich podmienkach najmä pri porovnaní s najvyspelejšími krajinami sú tieto faktory v počiatočných fázach rozvoja,“ tvrdí. Firmám na Slovensku podľa jeho slov stále chýbajú konkrétne komunikačné skúsenosti. Okrem toho zdôrazňuje odlišnosť nášho a zahraničného trhu.

Prezentované výsledky súvisia s otázkami stratégie, ktoré autor z veľkej časti vidí v informačnom prieniku od podniku kde produkt vzniká, až po decíznu sféru. Potvrdzuje to aj svojou účasťou na úlohách ekonomickej diplomacie a šírenia dobrého mena Slovenska vo svete.

Na prezentácii vystúpili aj bývalý veľvyslanec Maďarska na Slovensku Jenő Boros a generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s. Pavol Kovačič, ktorý predstavil úspechy holdingu ako aj aktivity dcérskej obchodnej spoločnnosti I.D.C. Hungária Zrt., ktorá distribuuje produkciu korporácie na maďarskom trhu už vyše 15 rokov.

Štefan Kassay, je v Maďarsku známy aj ako úspešný autor beletristicky ladenej knihy Okamihy minulosti – Prekrásne Maďarsko (Pillantások a múltba – Szépséges Magyrország) a kvadrológie Marketingová stratégia firmy holdingového typu I.-IV. (A Holding típusú cégek marketingstratégiája vydanej ešte v roku 2003.

Medzi hosťami prezentácie nechýbali ani významné osobnosti politického, spoločenského a hospodárskeho života v Maďarsku, ako generál a maďarský kozmonaut Bertalan Farkas, riaditeľ vydavateľstva Gondolat István Bacskai, ako aj zástupcovia obchodných komôr, podnikateľov a akademických pracovníkov.Comments


bottom of page