top of page

Komentátor z fabriky

K minuloročnému súboru komentárov a blogov Štefana Kassaya vo vydavateľstve Mafra Slovakia, môžeme pripísať aj práve vydanú knižôčku obsahujúcu komentáre z roku 2015. Ako vo svojom príhovore uvádza šéfredaktorka Hospodárskych novín (HN), Marcela Šimková ...“časom zvyknú unikať dôležité veci. Je stále menej ľudí, ktorí sú ochotní sa zastaviť. Trocha hlbšie premýšľať, pracovať koncepčnejšie. Avšak stále je niekoľko výnimiek, ktoré predchádzajúcu tézu napĺňajú. Jedným z nich je pán profesor Štefan Kassay.

Človek, ktorého meno sa spája s úspešným podnikateľským príbehom (I.D.C. Holding, a.s). S koncepčnou odbornou prácou (pentalógia Podnik a podnikanie), ale stále aj s komentátorskou činnosťou (HN). Dobrý dôvod pre zverejňovanie svojich úvah vysvetľuje hneď v úvode sám autor: „píšem komentáre, pretože ich čítajú tisíce ľudí. Píšem ich aj preto, že ich čítajú aj moji kolegovia a zamestnanci... Diskutujú“. Kassay vie, o čom píše, pretože v dennej praxi, v podniku, aj v osobných kontaktoch musí ľudí presviedčať o potrebe zmien, či riešení zložitej situácie. Nikto, žiadny vlastník, ani manažér sa nemôže „rozkrájať“, aby sa mohol venovať každému a nikto ani nemôže očakávať, že na jeho obraz budú konať a rozmýšľať všetci rovnako.“ Kassay sa vyjadruje jednoznačne. „Prostredníctvom komentárov môžem prísť ku každému, kto má záujem poznať moje zámery, úsilie verí mojim slovám a presviedča sa o dobrých úmysloch a poctivosti voči iným. Komentáre spolu s osobnými kontaktmi sú pre mňa prostriedkom približovania skutočnej situácie v podniku a vo svete. Pomáhajú mi predchádzať fámam o neistotách a o tom čo bude, bleskovo šíriace sa „zaručené informácie“, bláznivé fámy, že čo všetko a má stať!“ Autor samozrejme redakcii ponúka témy a diskutuje aj o horúcich témach, vymieňa si názory a sleduje aj predpoklady a napokon aj zámery redakcie HN, čo sa ukazuje ako správny prístup k formovaniu názorov a zámerov redakcie. Šéfredaktorka Marcela Šimková k tomu dodáva: „Sme veľmi radi, že práve k nám prispievajú ľudia tohto formátu, ktorí dokážu na základe svojich skúseností posúvať a inšpirovať iných. Podnikateľov, ktorí začínajú, ktorí majú potrebu rozvíjať sa ďalej. Štefan Kassay, človek s bohatými podnikateľskými skúsenosťami, zároveň intenzívne pôsobiaci na poli ekonomickej diplomacie je jedným z nich. Jeho komentáre z rubriky Dnes píše... nájdete aj v tejto knižke. A veríme, že aj v ďalšom roku pravidelne každé dva týždne v Hospodárskych novinách.“


Ing. Gabriela Smerigová,

manažérka komunikácie a PR

bottom of page