top of page

Zlatú medailu I.D.C. Holding, a.s. získal Mgr. Karel Janout

(Praha 15.12.2015). Rozhodnutím čelných predstaviteľov I.D.C. Holding, a.s. bola udelená Zlatá medaila Mgr. Karolovi Janoutovi, prvému riaditeľovi spoločnosti Investment Developmet Company, s.r.o., v Prahe, ustanovenej v roku 1991. Zlatú medailu si ocenený prevzal z rúk profesora Štefana Kassaya na slávnostnom stretnutí v priestoroch vysunutého pracoviska predsedu dozornej rady v Prahe, za prítomnosti manažérov a spolupracovníkov z materskej korporácie.

Po oficialitách a poďakovaní za toto významné ocenenie Karel Janout so Štefanom Kassayom ešte v období práce v pozícii živnostníkov pre zahraničných klientov, sa netajili zážitkami i peripetiami, ktoré spolu i s dalšími aktérmi prekonávali v nových spoločensko-ekononomických podmienkach. Historicky významným sa však stal rok 1991, odkedy sa datujú začiatky budovania dnešnej korporácie I.D.C. Holding, a.s. a jej základné smerovanie. Na zložité počiatočné obdobie začiatkov podnikania nadväzuje obdobie dvoch desaťročí razantného rozmachu podniku pod vedením súčasného vrcholového manažmentu korporácie na čele s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Ing, Pavlom Kovačičom.

Najväčší slovenský producent cukroviniek a trvanlivého pečiva oceňuje Zlatou medailou významné osobnosti, ktoré výraznou mierou prispeli k rozvoju dnešnej, medzinárodne uznávanej korporácie I.D.C. Holding, a.s. Karel Janout Zlatú medailu I.D.C. Holding, a.s. získal za priekopnícku aktivitu pri etablovaní firmy Investment Development Company, s.r.o. so sídlom v Prahe a celoživotné zásluhy a obetavosť v zložitom transformačnom období spoločenských premien s osobitým zreteľom na poradenstvo a priamu spoluúčasť pri realizácii komplexného prístup k riadeniu a budovaniu podnikateľského systému podporujúcom záujmy materskej spoločnosti. Ako riaditeľ pôsobiaci v Prahe, spoluvytváral podmienky uľahčujúce zrod dnešnej korporácie I.D.C. Holding, a.s.

bottom of page