top of page

Utorkové rozhovory s vedou

Dnes (1.12.2015) na pôde Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, pod organizačným vedením Ing. Ruženy Wagnerovej v rámci pravidelných utorkových rozhovorov s vedou bol hosťom profesor Štefan Kassay. Členov Alumni klubu STU okrem hlavnej témy „Ako byť úspešný“ zaujímalo množstvo otázok týkajúcich sa uplatnenia progresívnych metód v podnikaní a riadení veľkých podnikov.

V rozsiahlej diskusii sa hovorilo o súčasných podmienkach v podnikateľskom prostredí Slovenska a vôbec krajín s bývalým plánovým hospodárstvom. Osobitosti transformácie procesov zodpovedajúcich trhovému hospodárstvu autor Štefan Kassay podrobne demonštroval v päťzväzkovom diele Podnik a podnikanie, ktoré je už dnes všeobecne známe aj v zahraničí.

Ďalšie otázky sa týkali aktuálnych problémov rozvoja školstva a zavádzania duálneho systému vzdelávania. Prítomní sa zaujímali o možnosti podnikateľskej sféry pri realizácii zámerov, ktoré sa podrobne rozoberajú nielen v decíznej sfére, ale aj medzi odborníkmi vzdelávacích a výskumných inštitúcií a v neposlednom rade aj medzi záujemcami o štúdium.

Na snímke zľava prof. Ing. Ján Garaj, DrSc. Ing. Ružena Wagnerová, prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. a akademik prof. Ing. Ivan Plander, DrSc.


Hosťovanie odborníkov z praxe na univerzitách sa javí ako veľmi prospešné a podľa slov Štefana Kassaya v prípade I.D.C. Holding, a.s. možno hovoriť o prelomovom prístupe STU k hľadaniu progresívnych ciest vo zvyšovaní kvality odbornej výchovy a vzdelávania spoločnými silami školstva a priemyslu.

bottom of page