top of page

Štefan Kassay -  Ján Košturiak Dialógy Úvahy, názory, životné rozhodnutia a konanie známych osobnos


Už v najbližších dňoch vo vydavateľstve VEDA uzrie svetlo sveta neobyčajná kniha s výstižným názvom „Dialógy“. Je osobitá aj v tom, že predslov napísali manželky autorov Mária a Milena, ktoré v názorovej zhode potvrdzujú: „Toto nie je kniha, ktorá vás niečo naučí alebo vám dá návody pre život a podnikanie“. Nadväzne na uvedené slová treba povedať, že Ide o knihu rozhovorov dvoch priateľov, podnikateľov a vedcov zároveň, ktorí už pred rokmi odolávali najrozličnejším bariéram na univerzitách, ale aj vo výrobných podnikoch v úsilí o presadzovanie netradičných riešení v edukačných procesoch a v podnikateľskej praxi. Dialógy profesorského dua Štefana Kassaya a Jána Košturiaka sa postupne menili na priateľské stretnutia, kde celkom bežne riešili osobné i pracovné problémy, zhovárali sa o svojich rodinách, starostiach a trápeniach. Ich inžinierske rezultáty sa čoraz viac premieňali na filozofické dišputy o zmysle existencie človeka. Je toho veľa, čo stojí za zvažovanie a úprimné sebaspytovanie aj v najťažších životných situáciách. Ako sa v závere konštatuje, a s hlbokým presvedčením tvrdia spolu autori a ich manželky, že ak kniha inšpiruje čitateľov k premýšľaniu a ďalším otázkam, potom je užitočná zvlášť v tejto pohnutej dobe. Napokon, veľa ozrejmujú aj slová samých autorov: „My budeme pokračovať vo svojich rozhovoroch a hľadaní, pretože si myslíme, že tento svet sa zásadne zmení. A je to dobré, pretože starými spôsobmi myslenia súčasné problémy spoločnosti okolo nás nedokážeme vyriešiť.“

bottom of page