top of page

Na Slovensku je nedostatok odborných publikácii vychádzajúcich z praxe, myslí si riaditeľ vydavateľs

Po nedávnom knižnom veľtrhu bibliotéka v Bratislave profesor Štefan Kassay vyspovedal JUDr. Milana Brňáka, riaditeľa vydavateľstva Slovenskej akadémie vied VEDA, v ktorého edícii vychádzajú aj mnohé z odborných diel z autorského pera Štefana Kassaya.

Podľa riaditeľa Milana Brňáka vydavateľstvo VEDA pri ponuke na spoluprácu pri vydaní kníh pentalógie Podnik a podnikanie ani na chvíľu neváhalo, pretože ide o jedinečný duševný produkt, ktorý doposiaľ v takomto rozsahu na Slovensku nikto odborne nespracoval.

Ako riaditeľ vydavateľstva VEDA dodal, pentalógia, ktorá je reprezentačnou publikáciou vhodnou do knižnice manažéra, má perspektívne využitie aj v oblasti vzdelávania ako učebnica podnikového manažmentu. Jej najväčšou výhodou oproti iným publikáciám je, že ako jedna z mála čerpá zo skúseností autora – podnikateľa, čím svojim čitateľom prináša poznatky, ktoré spájajú vedu s praxou.

Milan Brňák ocenil, že pentalógia z pera domáceho autora, ujala aj u zahraničného odborného a akademického publika z oblasti ekonómie a manažmentu.

Pentalógia je zároveň príkladom, ako by mala vyzerať hodnotná odborná publikácia vhodná aj pre duálny systém vzdelávania, ktorý vyžaduje hlbšie a užitočnejšie prepojenie teórie s praxou.

Kníh z každého odboru ako aj publikovaných poznatkov je podľa riaditeľa Brňáka v súčasnosti dostatok, nie vždy však zodpovedajú spoločenským požiadavkám a najmä ich kvalita nie je dostatočná. Azda najväčšou potrebou súčasnosti sú praktické poznatky a skúsenosti obsiahnuté v knižných publikáciách, ktoré vychádzajú z reálnych a praktických skúsenosti v konkrétnej oblasti.

Podľa slov riaditeľa vydavateľstva Slovenskej akadémie vied VEDA prepojenie škôl s praxou je u nás pomerne komplikované a podceňované. Ako uviedol, spolupráca podnikov so školami by sa mala zintenzívniť aj na úrovni stredných odborných škôl, vysokých škôl i univerzít, aby sa študenti mohli viacej zapájať do výrobného procesu, v ktorom by získali praktické poznatky.

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, odvodzuje svoje začiatky od činnosti edičného pracoviska Slovenskej akadémie vied a umení (1942). V roku 1953 bolo vydavateľstvo pričlenené do Slovenskej akadémie vied ako účelové vydavateľstvo SAV, v rámci ktorého mala vychádzať vedecká literatúra – periodická i neperiodická. V súčasnosti je vydavateľstvo otvorené publikačným potrebám celej širokej slovenskej vedeckej obce. Obohacuje slovenský a zahraničný knižný trh o vedeckú, populárno-vedeckú a náučnú literatúru, ktorá priťahuje náročných čitateľov. Vydavateľská činnosť VEDY sa orientuje na monografické práce akými sú diela o dejinách i súčasných podobách Slovenska, o slovenskej hudbe, jazyku, literatúre, filozofii, divadle, etnografii, technike, prírodných vedách, medicíne, právnej vede, ale aj encyklopedické a slovníkové diela, vysokoškolské učebnice, knihy populárno-vedeckého charakteru určené širšej čitateľskej verejnosti, memoáre a literatúru faktu.

bottom of page