top of page

Na Slovensku z podnikateľskej činnosti nie je takého autora, ako Kassay.

Pri príležitosti odovzdávania cien Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska 18. novembra 2015 v Zichyho paláci v Bratislave profesor Štefan Kassay sa prezidenta Rudolfa Schustera opýtal na jeho tvorivé začiatky i budúce plány pri jeho cestopisných výpravách v zahraničí.

Prezident Rudolf Schuster po prevzatí ceny Klubu spisovateľov literatúry faktu za svoje cestopisné dielo „Kanada, od mora k moru“.

Ako prezident Schuster uviedol, sám si prekladá a tvorí texty k cestopisom najmä o Antarktíde, Severnom a Južnom póle, Aljaške, Grónsku, Čukotke a Kamčatke.

Bývalá hlava štátu vyzdvihla aj bohatú knižnú tvorbu profesora Kassaya v oblasti ekonomiky a manažmentu, ako aj jeho najrozsiahlejšie dielo pentalógiu Podnik a podnikanie.

Na udeľovaní cien Asociácie organizácií spisovateľov bol prezident Schuster ocenený za svoju ostatnú knihu „Kanada, od mora k moru“, ktorá okrem bohatej fotografickej dokumentácie obsahuje aj spomienky na jeho pôsobenie vo funkcii veľvyslanca ČSFR v tejto krajine. Táto dvojjazyčná (slovenčina a angličtina) obrazová publikácia je výpoveďou a presným záznamom o jeho 19 278–kilometrovom výlete.

Touto knihou sa však jeho cestopisné bádanie v zahraničí nekončí, pretože plánuje aj ďalšie dobrodružné výpravy s cieľom fotografovať a filmovať krásy prírody vzdialených kútov sveta.


Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD. (* 4. január 1934, Košice) je slovenský politik, prozaik, dramatik, scenárista a bývalý prezident Slovenskej republiky (1999 – 2004). Vyštudoval Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave, odbor inžinierske staviteľstvo. Pracoval v Slovenskej akadémii vied, Východoslovenských železiarňach Košice, na Mestskom národnom výbore mesta Košice a v rokoch 1983 – 1986 sa stal prvý raz primátorom Košíc. V rokoch 1986 – 1989 bol predsedom Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach, od 30. novembra 1989 do 30. júna 1990 bol predsedom Slovenskej národnej rady, v rokoch 1990 – 1992 pôsobil ako veľvyslanec ČSFR v Kanade, v rokoch 1993 – 1994 pracoval na Ministerstve zahraničných vecí v Bratislave. V rokoch 1994 – 1999 pôsobil po druhý raz vo funkcii primátora mesta Košice. V roku 1998 sa stal poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. O rok neskôr ho v prvých priamych voľbách zvolili za prezidenta Slovenskej republiky (inaugurácia 15. júna 1999). V súčasnosti sa venuje fotografovaniu a tvorbe cestopisných kníh a dokumentov. Výsledkom každej jeho cesty sú cestopisné dokumenty, knihy, výstavy. Dohromady mu už vyšlo 44 kníh, z toho 13 cestopisných.

bottom of page