top of page

Tretí zväzok pentalógie pre maďarských čitateľov je na svete

Pentalógia Podnik a podnikanie, ktorá sa s úspechom rozširuje v zahraničí sa môže popýšiť ďalším cudzojazyčným titulom. Koncom októbra uzrela svetlo sveta maďarská verzia tretieho zväzku. Tento titul vzišiel zo spolupráce vydavateľstva Slovenskej akadémie vied VEDA a maďarského vydavateľstva GONDOLAT. Kniha v týchto dňoch prichádza na pulty obchodov v Maďarsku a dostáva sa do významných knižníc a inštitúcii.


Tretí zväzok sa zaoberá strategickou komunikáciou a obsahuje konkrétne príklady uplatnenia a využitia pre jednotlivé podniky, ktoré ponúkajú svoje produkty do obchodných sietí. Tretí zväzok je prirodzeným pokračovaním pentalógie a vzhľadom na spomenuté dohody sa skráti periodicita vydania ďalších zväzkov, ktoré vytvoria komplexné dielo. Okrem maďarskej mutácie sa v súčasnosti intenzívne pracuje aj na dokončení prekladu ďalších zväzkov v ruštine a poľštine.

bottom of page