top of page

Pentalógia o I.D.C. Holding, a.s. putuje do sveta

Pentalógia Podnik a podnikanie sa úspešne etablovala aj v zahraničí. Následne po vydaní všetkých piatich zväzkov v slovenskom a anglickom jazyku sa pokračuje vo vydávaní ďalších jazykových mutácií, aby tvorili kompletné dielo. Týka sa to ešte vydavateľstiev v Rusku (I. a II. zväzok), Poľsku (I., II. a III. zväzok) a v Maďarsku (I., II. a III. zväzok). Čo je dôležité, spoločný projekt autora pentalógie a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí už započal prvú etapu distribúcie pentalógie. Anglická verzia má pred sebou cestu do 39 krajín sveta v Európe, Ázii a Amerike. Autorské dielo profesora Štefana Kassaya po úspešnej prezentácii na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, v júni minulého roka - v rámci projektu posilnenia ekonomickej diplomacie bude distribuované na vybrané slovenské veľvyslanectvá. Knihy budú na jednotlivé zastupiteľské úrady SR rozoslané diplomatickou poštou, pričom Zastupiteľské úrady by ich podľa vlastného uváženia a v komunikácii s autorom využívali ako nástroj pre šírenie dobrého mena SR v zahraničí.

V spolupráci s veľvyslancom Igorom Pacolákom vo Vietname sa pripravuje vydanie pentalógie vo Vietnamskom jazyku. Podobný zámer má veľvyslanec Marian Jakubócy, ktorý sa usiluje o preklad do bulharčiny. Ďalšia potešujúca správa prichádza z euroázijského regiónu. O pentalógiu Podnik a podnikanie vydanú v ruskej mutácii prejavili záujem kazašské a kirgizské univerzity a vysoké školy. Podľa bývalého slovenského veľvyslanca v Kazachstane prof. Dušana Podhorského niekdajšie sovietske štáty Bielorusko, Rusko, Kazachstan a Kirgizsko, ktoré sú združené v Euroázijskom ekonomickom spoločenstve v súčasnosti zjednocujú učebné plány a normy, a v tomto smere výchova novej inteligencie a zlepšenie učebného procesu sú pre nich veľmi zaujímavé. Podľa prof. Podhorského by sa knihy pentalógie mohli využívať ako učebný materiál pre magisterské a doktorandské štúdium s reálnym časovým horizontom už v nadchádzajúcom školskom roku 2016 – 2017.

bottom of page