top of page

Šport a podnikanie si vyžadujú disciplínu a húževnatosť

Paralely medzi športom a podnikaním a snahou napredovať svojimi výkonmi, netreba hľadať ďaleko. Príkladom je I.D.C. Holding, a.s., firma, ktorá pred dvadsiatimi rokmi bola firmou lokálneho významu, dnes je nadnárodnou korporáciou. Už vtedy firma podporila zorganizovanie stretnutia reprezentantov Československej federatívnej republiky (ČSFR) v kulturizme so Športovým klubom naturálnej kulturistiky Nova v Seredi. Hlavným organizátorom unikátneho športovo-spoločenského podujatia bol PaeDr. Miloš Kabát, ktorý vo veku takmer päťdesiatich rokov získal titul vicemajstra sveta v naturálnej kulturistike.

Za tie roky vždy existovala spolupráca s magistrátom mesta Sereď a podnikom


Pripomenutie si udalostí veľkého významu a doterajšia úspešná spolupráca viedli k iniciatíve osloviť predsedu Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. prof. Štefana Kassaya a predostrieť mu návrh na realizáciu spoločného podujatia s Magistrátom mesta Sereď. Po výmene prvých predstáv o podujatí bolo zrejmé, že nosnou časťou by mala byť kultúra a šport.

Počas stretnutia účastníci si zaspomínali na historický úspech našich reprezentantov v zahraničí a vyslovili odporúčanie, že bolo by účelné zorganizovať podobné podujatie aj v nasledujúcom roku. Obaja sa v diskusii zhodli na tom, že podnikanie a šport majú spoločné znaky.

„Ak chcete dosiahnuť úspech, musíte byť vytrvalý, húževnatý a disciplinovaný.“


PaeDr. Miloš Kabát sa venuje naturálnej kulturistike už od roku 1976 a počas svojej kariéry dosiahol veľké úspechy doma i v zahraničí. Jeho najväčším medzinárodným úspechom bol titul vicemajstra sveta v roku 2008 v kategórii „masters“ mužov od 40 do 50 rokov na Karibských ostrovoch v Gaudeloppe. Okrem toho bol dvakrát majstrom Slovenskej republiky (2009 a 2010) a trikrát majstrom Československa v kategórii dorastencov a juniorov. V súčasnosti svoje bohaté športové skúsenosti odovzdáva mladšej generácii a pôsobí ako učiteľ telesnej výchovy na Základnej škole v Šoporni.

bottom of page