top of page

Pentalógia úspešne preniká do euroázijského priestoruPentalógia Podnik a podnikanie vydaná v ruskej mutácii sa úspešne etabluje aj na ázijskom kontinente.

O záujme kazašských a kirgizských univerzít a vysokých škôl o túto rozsiahlu odbornú publikáciu z oblasti manažmentu a ekonomiky firmy jej autorovi prof. Štefanovi Kassayovi porozprával prof. Dušan Podhorský, ktorý je bývalým veľvyslancom SR v týchto krajinách.


Podľa Podhorského bývalé sovietske štáty Bielorusko, Rusko, Kazachstan a Kirgizsko, ktoré sú združené v Euroázijskom ekonomickom spoločenstve v súčasnosti zjednocujú učebné plány aj normy a v tomto smere výchova novej inteligencie a zlepšenie učebného procesu sú pre ne veľmi zaujímavé.Pentalógia Podnik a podnikanie je podľa profesora Podhorského využiteľná ako učebný materiál pre magisterské aj doktorandské štúdium v krajinách Euroázijského ekonomického spoločenstva s reálnym časovým horizontom v nadchádzajúcom školskom roku 2016 – 2017.


Dr. h.c. mult. prof. RNDr. Dušan Podhorský, DrSc. (* 05.06.1941, Bratislava)

Vedec, pedagóg a diplomat. Od roku 2012 pracuje ako vedúci vedecký pracovník na Geofyzikálnom ústave SAV. V rokoch 2005 až 2011 bol slovenským veľvyslancom v Kazachstane a Kirgizsku. Počas vyslania prednášal ako profesor na piatich kazašských univerzitách (na štyroch mu udelili akademickú hodnosť prof. h.c.) a na dvoch kirgizských univerzitách (udelený titul prof.h.c.). Svoju profesijnú kariéru začal na Slovenskom hydrometeorologickom ústave v roku 1963 ako letecký meteorológ. Od roku 1963 až do roku 1995 prednášal na Univerzite Komenského v Bratislave – na Prírodovedeckej fakulte a na Matematicko – fyzikálnej fakulte. V rokoch 1976 – 1992 externe prednášal na MFF v Prahe. V rokoch 1992 – 1997 bol som predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti SLOV AIR a.s. (TATRA AIR Group). Od roku 1998 až do roku 2005 bol predsedom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Je autorom viac ako 185 vedeckých prác, spoluautorom piatich monografií a autor monografie „Štefánikov svet“. Viedol alebo konzultoval 38 diplomových prác a 7 dizertačných prác doma i v zahraničí.

bottom of page