top of page

Stretnutie JUDr. Jaroslava Chleba na pôde I.D.C. Holding, a.s.


V súvislosti s rozvojom Ekonomickej diplomacie sa stretli profesor Štefan Kassay (predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s.) a JUDr. Jaroslav Chlebo (riaditeľ Odboru rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí) k prediskutovaniu ďalších možností šírenia dobrého mena Slovenska v zahraničí.

Iniciatíva riaditeľa spočíva v návrhu vytvorenia skupín pozvaných odborníkov z viacerých štátov, ktorí by tvorili základ etablovania konferencie spojenej s exkurziou v produkčných podnikoch s cieľom transferu znalostí týkajúcich sa riadenia podnikov zo Slovenska do rozvojových krajín.


Pri tejto príležitosti riaditeľ ORPO MZVaEZ JUDr. Chlebo poskytol profesorovi Kassayovi krátky rozhovor.

bottom of page