top of page

Ekonomická diplomacia pokračuje...V nadväznosti na prednášku profesora Štefana Kassaya z 29. júna 2015 v kongresovej sále MZVaEZ pre ekonomických diplomatov vypracovali ekonomický diplomati 25 štátov svoj odborný názor, predpoklady a odporúčania týkajúce sa deviatich téz, ktoré boli základom pre rozvoj diplomatickej diskusie. V súlade s budovaním obsahovej stránky komunikačnej siete ekonomickými diplomatmi v zahraničí sa rozvinú prezentačné aktivity v jednotlivých štátoch, ktorých hlavným cieľom je šírenie dobrého mena Slovenska.

bottom of page