top of page

Miroslav Lajčák odovzdal Zlatú plaketu ministra profesorovi Štefanovi Kassayovi

Za angažovanosť v oblasti podpory ekonomickej diplomacie a za osobný prínos k prezentácii slovenskej podnikateľskej a vedeckej činnosti v zahraničí odovzdal podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák dnes v Bratislave Zlatú plaketu vedcovi, pedagógovi a podnikateľovi, členovi Európskej akadémie vied a umení profesorovi Štefanovi Kassayovi.


Minister Miroslav Lajčák a profesor Štefan Kassay počas odovzdávania Zlatej plakety ministra.

„Ďakujem vám za zviditeľňovanie a úspešnú prezentáciu Slovenska v zahraničí, osobitne za vašu dlhoročnú angažovanosť pri podpore ekonomickej diplomacie,“ povedal na stretnutí minister Miroslav Lajčák. Ocenil tiež päťzväzkovú publikáciu Štefana Kassaya Podnik a podnikanie, ktorá vyvolala pozitívny ohlas a záujem medzi zástupcami ekonomickej vedy na Slovensku i v zahraničí.


Minister Miroslav Lajčák v tejto súvislosti informoval, že už o niekoľko dní organizuje rezort diplomacie v Bratislave poradu ekonomických diplomatov SR, ktorá bude okrem iného aj príležitosťou aj na diskusiu spojenú s prezentáciou výsledkov výskumu a inovácií v riadení podnikov.

Profesor Štefan Kassay je členom viacerých vedeckých rád univerzít na Slovensku i v zahraničí a spolu so zastupiteľskými úradmi SR organizuje vedecké semináre na podporu vedy, výskumu a inovácií.


Zdroj: http://www.foreign.gov.sk

Foto: Tomáš Bokor

Video: archív www.kassay.eu

bottom of page