top of page

Diktát času je neúprosný

Dnes predstavil verejnosti svoju najnovšiu publikáciu profesor Štefan Kassay. Kniha s názvom Diktát času je neúprosný vovádza do sveta ohlasov a filozofie vzniku obsiahleho celoživotného diela podnikateľa a vedca Štefana Kassaya, pentalógie Podnik a podnikanie.


Publikáciu Diktát času je neúprosný získa každý účastník slávnostnej prezentácie pentalógie Podnik a podnikanie, ktorá sa bude konať koncom týždňa v Bratislave. Autor Štefan Kassay v publikácii spomína na prvotné začiatky a idei vzniku pentalógie Podnik a podnikanie: „Prvý variant uvažovanej knihy mal názov Stratégia korporačného rozvoja.“ Podnikateľská prax si však vyžiadala iný prístup a tak som ako autor v každodennej konfrontácii s realitou vo výrobno-obchodnom podniku sa zameral na aktuálne otázky a v roku 2000 som vydal kvadrológiu „Marketingová stratégia firmy holdingového typu.“ Štyri zväzky sa rýchlo rozpredali a autor stál pred novou výzvou. Vydať redigovanú verziu kvadrológie, alebo sa pustiť do ďalšieho projektu. Pentalógiu dnes tvorí päť rozsiahlych zväzkov, ktoré sú vydávané vo vydavateľstve VEDA SAV. JUDr. Milan Brňák mal pochybnosti, či také rozsiahle dielo profesor Kassay dokončí. Avšak dnes s uznaním hovorí: „Dnes je pentalógia Podnik a podnikanie náš najväčší projekt, ktorý realizujeme súbežne vo viacerých jazykových mutáciách. Okrem slovenčiny v angličtine, ruštine, maďarčine, poľštine a maďarčine. V každej z týchto krajín zaznamenávame veľký úspech. Napríklad v Maďarsku, kde majú skutočne ekonomickej literatúry dostatok z celého sveta. Po vyhodnotení predaja prvý zväzok je vlastne v celom náklade vypredaný.“


Pentalógia prínosom pre ekonomickú diplomaciu Tým, že je Podnik a podnikanie predkladaný do viacerých jazykov, stal sa aj predmetom ekonomickej diplomacie. V zahraničí bolo doteraz zrealizovaných viacero prezentácií. Samotný autor v knihe Diktát času je neúprosný opisuje jednotlivé prezentácie. „Naša ekonomická diplomacia potrebuje teoretický základ a potrebuje aj takéto pozitívne skúsenosti, ktoré naša diplomacia chce šíriť ďalej aj cestou rozvojovej pomoci a výmeny transformačných skúseností. Na ministerstve sme vytvorili centrum pre odovzdávanie transformačných a integračných skúseností, ktoré je pevnou súčasťou programu našej rozvojovej pomoci,“ uviedol štátny tajomník MZVaEZ PhDr. Peter Burian. Diktát času je neúprosný uvádza tiež stanoviská a názory viacerých veľvyslancov, ktorí pôsobia v zahraničí.


Pentalógia vyráža dych Zaujímavým prínosom najnovšieho diela profesora Kassaya je aj to, že prináša konkrétne ohlasy významných osobností vedeckého a spoločenského života. Jedným z nich je aj doc. Ing. Peter Mihók, CSc., predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži, ktorý na stránkach publikácie Diktát času hovorí: „Silná vôľa a vnútorné presvedčenie sú rozhodujúce v živote človeka, v čase ktorý je nám daný, aby sme buď zanechali po sebe výraznú stopu, alebo rýchlo zmizli do zabudnutia. Stopu po sebe zanecháva najmä ten, kto dokáže svoje skúsenosti a um odovzdať nielen súčasníkom, ale aj budúcim generáciám. Životné dielo prezentované Štefanom Kassayom je vyjadrením veľkých skúseností, ktoré vychádzajú nielen z pozitívnych stránok, ale často aj trpkých ponaučení.“ Uznávaný univerzitný profesor Dr. Sallai Gyula DSc., z Technickej a ekonomickej univerzity v Budapešti zdôraznil: „Pentalógia už na prvý pohľad aj človeku znalému problematiky doslova vyráža dych! Nielen excelentným grafickým spracovaním. Je vzácne, že autor odborný text obohatil o skúsenosti z produkčnej praxe. V rámci systematických konzultácií sa do tvorby rámca publikácie zapájali aj zamestnanci vlastného podniku, vedúci zamestnanci z výroby, učitelia a výskumní pracovníci z vysokých škôl.“


Štefan Kassay, podnikateľ a vedec zasvätil celý svoj život prepájaniu vedy a praxe. Tento svoj životný postoj aplikoval aj do pentalógie Podnik a podnikanie. Vo finálnom piatom zväzku prináša komplexnú prípadovú štúdiu o automobilovom priemysle. Predseda Zväzu automobilového priemyslu Ing. Jaroslav Holeček o Podniku a podnikaní povedal: „Teší ma, že do piateho zväzku sa dostala i oblasť automobilového priemyslu a časť, ktorá sa venuje tomu najcennejšiemu, čo na Slovensku máme, a to je ľudský potenciál. Želám si, aby mladí ľudia, čítajúci túto knihu čerpali pre život z prípadových štúdií, ktoré veľmi výrazne dopĺňajú literárne a teoretické poznatky.“


Neúprosný čas Aj keď pentalógia Podnik a podnikanie je už dnes kompletne vydaná, pracuje sa priebežne na jazykových mutáciách. Pre lepšiu dostupnosť sa vydávajú aj publikácie menšieho formátu, aby štúdium materiálov bolo jednoduchšie a publikácie prenosnejšie. Štefan Kassay však pripomína, že mnoho vecí sa za ostatných 18 rokov, keď začínal písať publikáciu zmenilo. Nezabúda však na oblasť, ktorú sa podarilo naplniť: „Podarilo sa mi, spolu s vedením podniku, do života presadiť vlastnú podnikateľskú misiu: vybudovať podnik, ktorý by dal chlieb svojim zamestnancom aj po mojom fyzickom nebytí a v živote i práci nadobudnuté skúsenosti odovzdať nastupujúcej generácii študentov, manažérov a tiež špecialistov a pokračovateľov teórie riadenia podniku,“ dodáva na záver publikácie autor Štefan Kassay.


O publikácii Diktát času je neúprosný Najnovšia publikácia od Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefana Kassaya, DrSc. , Diktát času je neúprosný je súčasťou prezentácie jeho celoživotného diela – pentalógie Podnik a podnikanie. Pentalógia prináša najnovšie vedecké poznatky autora, ktoré aplikoval do spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. Napísanie obsiahleho diela trvalo autorovi cez 18 rokov. Diktát času prináša prvé ohlasy na pentalógiu ako aj samotné zamyslenie autora o svojej celoživotnej misii. Diktát času obdrží každý účastník prezentácie pentalógia, ktorá sa uskutoční koncom tohto týždňa.
bottom of page