top of page

Rastistlav Čavojský ocenený Zlatou medailou I.D.C. Holding, a.s.

Ocenený Rastislav Čavojský pôsobí ako riaditeľ I.D.C. POLONIA S.A. Zlatú medailu I.D.C. získal za výnimočné zásluhy a dosahovanie vynikajúcich pracovných výsledkov na zverenom úseku v zahraničí.


Profesor Štefan Kassay odovzdáva medailu Rastislavovi Čavojskému.

Na dnešnom spoločnom zasadaní Predstavenstva a Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., z rúk predsedu Predstavenstva Ing. Pavla Kovačiča a predsedu Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., profesora Štefana Kassaya si prevzal ocenenie Ing. Rastislav Čavojský. Zlatú medailu I.D.C. získal laureát za výnimočné zásluhy a dosahovanie vynikajúcich pracovných výsledkov na zverenom úseku v zahraničí, za šírenie odborných znalostí a významný podiel na dosahovaných výsledkoch I.D.C. Holding, a.s., predovšetkým za svoje pôsobenie v Poľsku, v I.D.C. POLONIA S.A.


Dcérska spoločnosť slovenského holdingu I.D.C. POLONIA S.A. sa presadila na veľkom trhu severného suseda, kde obsadila prvé miesto v kategórii nezávislých zahraničných výrobcov. Ocenený Rastislav Čavojský pôsobí ako riaditeľ I.D.C. POLONIA S.A. „Veľmi si vážim pracovné zanietenie pána Čavojského, jeho húževnatosť, profesionalitu a morálne vlastnosti ako čestnosť a zásadovosť. On a jeho tím v Poľsku majú výborné výsledky. Skoro jedna tretina našej výroby zo Slovenska sa umiestňuje na tomto trhu,“ povedal Ing. Pavol Kovačič na slávnostnom udeľovaní ceny. Profesor Štefan Kassay, vedec a podnikateľ, dodáva: „I.D.C POLONIA dosiahla extrémny rast. Začínala pred desiatimi rokmi doslova na zelenej lúke a Ing. Čavojskému sa podarilo presadiť v silnej konkurencii.“


Ocenený Rastislav Čavojský povedal po prevzatí Zlatej medaile I.D.C.: „Som veľmi vďačný za toto ocenenie a slová, ktoré tu odzneli. Musím však povedať, že toto ocenenie patrí aj všetkým členom môjho tímu, ktorí spolu so mnou tvrdo pracovali na tom, aby sme boli úspešní.“


V Poľsku sú veľmi populárne „wafle“ Horalky, ktoré však zákazníci poznajú pod názvom „Goralki“. Populárnymi sú aj oblátky Andante, cukríky z radu Verbena a ďalšie výrobky zo slovenskej výroby I.D.C. Holding, a.s. Pre vysoký záujem zahraničných odberateľov spoločnosť na maximum zvyšuje výrobu a od jesene minulého roku začala s výstavbou nových Integrovaných závodov, ktoré umožnia nárast výrobných kapacít.


Zľava: profesor Štefan Kassay, ocenený Ing. Rastislav Čavojský, riaditeľ I.D.C. Polonia, S.A., Ing. Pavol Kovačič, predseda Predstavenstva, Ing. Roman Sukdolák, MBA, riaditeľ divízie obchodu, Ing. Kamil Mikulič, člen Dozornej rady a Ing. Miroslav Buch, riaditeľ divízie výroby.

Profil Rastislava Čavojského Ing. Rastislav Čavojský sa narodil 28. januára 1969. Pre spoločnosť I.D.C. Holding, a.s, začal pracovať v roku 1998 na pozícii riaditeľa Kredit manažmentu. Ďalej pôsobil na významných postoch v spoločnosti ako riaditeľ Nákupu a obchodný riaditeľ. Od vzniku dcérskej spoločnosti I.D.C. Polonia S.A. zastáva post riaditeľa. Je ženatý má dve deti a trvalo žije v Poľsku.


I.D.C. Polonia S.A. I.D.C. POLONIA S.A. je dcérskou akciovou spoločnosťou patriacou do skupiny najväčšieho slovenského výrobcu cukroviniek a trvanlivého pečiva I.D.C. Holding, a.s. Firma je aktívna na poľskom trhu od roku 2000 a je výhradným distribútorom produktov I.D.C. Holding, a.s. pod značkami : Andante, Horalky, Verbena, Figaro, Sedita, Baili, Trend na poľskom trhu. Sieť aktívnej distribúcie pôsobí na celom území Poľska. I.D.C. POLONIA S.A. obchoduje na nezávislom veľkoobchodnom a maloobchodnom trhu, ako aj s nadnárodnými zahraničnými sieťami super a hypermarketov a celopoľskými domácimi sieťami.


Spoločnosť I.D.C Polonia S.A. sa môže pochváliť nielen výrobnými výsledkami, ale aj oceneniami. Piatykrát bola ocenená cenou „Gazela Bizniseu“, ktorý udeľuje denník „Pulz Biznesu“ za jeden z najvyšších rastúcich medziročných obratov. Ďalej I.D.C. Polonia je držiteľom ocenia „Diament Biznese“ za dosiahnuté výsledky v porovnaní s inými firmami.


bottom of page