top of page

V Seredi sa plánuje realizovať investícia za 55 mil. eur

Cieľom stretnutia ministra Ľubomíra Jahnátka s vedcom a podnikateľom Štefanom Kassayom bolo informovať ministra o položení základného kameňa nového závodu v Seredi.

Dnes sa uskutočnilo v poradí už druhé stretnutie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ľubomíra Jahnátka s významným vedcom a podnikateľom Štefanom Kassayom. Cieľom stretnutia bolo informovať ministra o položení základného kameňa nového závodu v Seredi a o nových publikáciách profesora Štefana Kassaya zameraných na otázky vedy a podnikania.


Rozhovor sa viedol na úrovni odbornej diskusie, v ktorom sa okrem nových faktov publikovaných vo Výročnej správe hovorilo o perspektívach a spoločenskom význame aktivít kľúčových osobností holdingu. Minister Jahnátek sa zaujímal o spôsob vedenia a riadenia podniku a dosiahnuté súčasné výsledky. V priebehu rozhovoru sa ukázalo, že minister do detailov pozná históriu spoločnosti, pamätá si vznik holdingu a že je podrobne informovaný aj o dosiahnutých výsledkoch holdingu nielen jednorázovo, za celé obdobie uplynulých 20 rokov.


Významný úspech slovenského podniku

„Ide skutočne o významný úspech,“ povedal minister Jahnátek, „nakoľko v histórii Slovenska existuje len málo príkladov tak dobre prosperujúcej firmy, ktorá sa dokonca v čase globálnej krízy rozhodne vybudovať nový závod.“ „Nie je to jednoduché,“ nadviazal prof. Kassay, „úspech je podložený tvrdou prácou. Naša spoločnosť vo svojich strategických rozhodnutiach aplikuje nové znalosti a opiera sa aj o rast realizačnej spôsobilosti vrcholového vedenia podniku a výkonných manažérov na každej úrovni riadenia. Dlhodobo vykazujeme veľmi dobré výsledky a ak sa chceme aj naďalej udržať v zložitom hyperkonkurenčnom podnikateľskom prostredí na líderských pozíciách, musíme prenikať na nové trhy v globálnom rámci, čo si zase vyžiada rozšíriť výrobu.“


V prezentovaných názoroch profesor Kassay v jednej osobe akcionár, predseda Dozornej rady holdingu a súčasne autor medzinárodne uznávaných publikácií, sa môže opierať nielen o výsledky vlastnej spoločnosti, ale aj o svoju dvadsaťročnú výskumno-vedeckú prácu. Koniec-koncov začiatky tohto smelého projektu so vstupnou investíciou 55 mil. euro vznikali v procese získavania nových znalostí a neustálym štúdiom odbornej literatúry i vlastným kvalifikačným rastom. Vedenie holdingu v symbióze s novými znalosťami dlhodobo zvládalo požiadavku detailného rozpracovania rozhodujúcich procesov v celom rozsahu projektovanej produkcie a to v takom rozsahu a kvalite, až sa myšlienka na vybudovanie integrovaných závodov stala reálne možnou.


Prax reflektovaná v Podniku a podnikanie

Diskutujúci sa neustále vracali k otázkam o uplatnení vedy v praxi. Dosiahnuté výsledky I.D.C. Holdingu, a.s. sú dôkazom toho, že prax môže nachádzať reflexie napr. aj v takom diele, ako je pentalógia Podnik a podnikanie a súčasne skúsenosti z praxe napomôžu rozvoju teórie riadenia či umožnia dôkladnejšie pochopenie podnikateľských procesov a vplyv podporných faktorov, ktoré vedú podnik k úspechu. Pentalógia Podnik a podnikanie je preto nie náhodou známa dnes už nielen na Slovensku, ale úspešná je aj v zahraničí . To je aj dôvod, prečo sa autor Kassay, člen Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, venuje aj ekonomickej diplomacii a šíreniu duševných produktov slovenskej vedeckej spisby v zahraničí.


Na stretnutí profesor Štefan Kassay odovzdal ministrovi Jahnátkovi nové publikácie a informoval ho o založení nového edičného radu nazvanom Podnik a podnikanie a o nových knihách s predpokladom, že čoskoro budú na trhu. Minister Jahnátek prisľúbil svoju účasť na slávnostnom položení základného kameňa integrovaných závodov v Seredi, ktoré sa má uskutočniť už o niekoľko dní.O I.D.C Holding, a. s.

V roku 1992 Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. a Ing. arch. Pavol Jakubec založili spoločnosť Investment Development Company (I.D.C., s.r.o.). V tom istom roku získala víťazstvom v medzinárodnom privatizačnom tendri štátny podnik Pečivárne Sereď. V roku 1993 bolo jej ďalším víťazstvom aj získanie štátneho podniku Figaro Trnava. V roku 1997 bola I. D. C., s.r.o., transformovaná na akciovú spoločnosť. V druhej polovici 90-tych rokov minulého storočia sa začala spoločnosť viac orientovať na trhy krajín Vyšehradskej štvorky, čo prinieslo značný úspech. Ďalšími jej výrobnými závodmi sú I.D.C. Lolly, s. r. o., a Václav & Ježo, a. s. Všetky výrobné prevádzky sú charakteristické výrobou kvalitných a obľúbených výrobkov. Sú známe aj tým, že ich vyrábajú podľa tradičných receptúr s použitím najmodernejších zaradení. I.D.C. Holding, a.s., je dnes nadnárodnou spoločnosťou a najväčším slovenským producentom cukroviniek a trvanlivého pečiva. Svoje obchodné zastúpenia má v Českej republike, v Poľsku a Maďarsku. Predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom I.D.C.Holding, a. s., je Ing. Pavol Kovačič.

bottom of page