top of page

Podnik a podnikanie v novom šate

Profesor Štefan Kassay aj počas letných prázdninových dní usilovne pracuje. V týchto dňoch skončili posledné rokovania s vydavateľstvom Veda o novej edícii s názvom Podnik a podnikanie. Edícia pripravuje do konca roka vydať 8 publikácií.

Obsiahle zväzky pentalógie Podnik a podnikanie, ktorých je autorom profesor Štefan Kassay, sa stávajú populárnymi nielen u nás, ale aj v zahraničí. „Zväzky o podnikaní sme chceli ešte viac sprístupniť študentom, vedcom či podnikateľom. Preto sme sa rozhodli vydávať pôvodný rozsiahly zväzok aj v praktickejšej podobe radu menších knižiek,“ hovorí Štefan Kassay.


S nápadom vydať menšie publikácie prišli samotní čitatelia. Na ich požiadavky reagoval autor a aj vydavateľstvo Veda. „Dali sme si za cieľ vydať postupne všetky zväzky aj formou menších publikácií, pôjde teda o 20 až 22 knižiek edičného radu Podnik a podnikanie,“ vysvetľuje vedec a podnikateľ Štefan Kassay. Momentálne sú do tlače pripravené prvé 4 publikácie. Oproti prvému skoro 700-stranovému zväzku sa viditeľne mení vonkajší vzhľad. „Jedna knižka má do 200 strán. Obsahuje menej grafických prvkov a je vydávaná v dvoch farbách,“ upresňuje autor.


O pentalógii Podnik a podnikanie Autor publikácie Podnik a podnikanie Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. prináša unikátny pohľad na podnikanie v prostredí slovenského holdingu. Prvý zväzok s názvom Podnikateľské prostredie hodnotí a analyzuje prechod z plánovaného hospodárstva na trhové. Druhý zväzok – Ekonomika a financie prehodnocuje makroekonomiku a mikroekonomiku, opisuje predpokladané a nevyhnutné zmeny a poukazuje na možné riešenia v nových zložitých podmienkach. Strategická komunikácia je názov tretieho zväzku, kde má podľa autora prioritu komunikácia pred marketingom. Štvrtý zväzok, objemovo najrozsiahlejší, sa zaoberá internými procesmi. A v poslednom piatom zväzku autor rozpracováva tézy na tému Učenie a rast. Publikácie sú vydávané vo vydavateľstve SAV-VEDA pod gesciou Európskej akadémie vied a umení. Na vydávaní cudzojazyčných mutácií sa spolupracuje s renomovaných zahraničnými vydavateľstvami.


bottom of page