top of page

Popri modernizácii a inováciách si ctíme aj tradíciu

Chutné produkty z dielne I.D.C. Holding, a.s., vyhľadávajú všetky generácie konzumentov. Dobroty zostanú zachované aj keď sa začnú vyrábať na najmodernejších strojoch.

Polomáčanké oblátky Mila tesne po obliatí čokoládou.


V týchto dňoch bola medializovaná informácia o sťahovaní najväčšieho slovenského producenta cukroviniek a trvanlivého pečiva. I.D.C. Holding, a.s., rozširuje svoje výrobné kapacity v Seredi a chystá veľké sťahovanie.


O rozširovaní výroby začali uvažovať v I.D.C. Holding, a.s., už pred štyrmi rokmi. V čase krízy sa pustili naplno do výstavby nových výrobných a skladovacích objektov. O hlavných dôvodoch hovorí Štefan Kassay, predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., nasledovné: "Chceme vytvoriť nové, moderné pracoviská, dať našim zamestnancom perspektívu, že sa dá vymaniť z ťažoby krízy." Ďalej sa vyjadril o kríze. Podľa Štefana Kassay život krízou nekončí a spolu s celým tímom spolupracovníkov ju považujú aj za príležitosť.


Horalky stále rovnaké

Chutné produkty z dielne I.D.C. Holding, a.s., vyhľadávajú všetky generácie konzumentov. Dobroty zostanú zachované aj keď sa začnú vyrábať na najmodernejších strojoch. Novými výrobnými linkami sa nezmenia chute, či zloženie cukroviniek a ani trvanlivého pečiva. "Popri modernizácii a inováciách si ctíme aj tradíciu," vysvetľuje vedec a podnikateľ Štefan Kassay. Zefektívnením výroby sa stanú slovenské výrobky viac konkurencieschopné aj na globálnych trhoch.


Mať odvahu využiť historickú príležitosť

I.D.C. Holding, a.s., sa bude sťahovať z Trnavy do Serede, kde vyrastajú nové výrobné haly s najnovšími technologickými zariadeniami. Prijať však takéto závažné rozhodnutie nebolo ľahké. Predchádzalo mu vypracovanie podrobných analýz a prepočtov. Manažment sa stretol s mnohými problémami. Kľúčovými sa stala nielen otázka presunu výrobných liniek a zariadení, ale aj finančné prostriedky vynaložené na sťahovanie a modernizáciu. Štefan Kassay, dlhoročný vedec a podnikateľ objasňuje: "Spoločne sme hľadali rezervy v organizácii a riadení práce, v integrácii výrobných a pomocných procesov a v budovaní optimálnej logistiky. Nie je predsa jedno,či činnosti nevyhnutné na spoľahlivé zabezpečenie výrobných procesov, skladovanie a hlavne zásobovanie sú „roztrúsené“ na viacerých miestach." Štefan Kassay, spoluzakladateľ a dlhoročný predseda dozornej rady pokračuje: "Aj v tomto krízovom období pokračujeme v predsavzatí spred dvadsiatich rokov. Využiť historickú príležitosť uplatniť svoje znalosti a odbornú spôsobilosť tak, aby ľudia mali prácu, aby boli v podniku spokojní a mohli si budovať vlastnú perspektívu."


I.D.C Holding, a. s.

V roku 1992 Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. a Ing. arch. Pavol Jakubec založili spoločnosť Investment Development Company (I.D.C., s.r.o.). V tom istom roku získala víťazstvom v medzinárodnom privatizačnom tendri štátny podnik Pečivárne Sereď. V roku 1993 bolo jej ďalším víťazstvom aj získanie štátneho podniku Figaro Trnava. V roku 1997 bola I. D. C., s.r.o., transformovaná na akciovú spoločnosť. V druhej polovici 90-tych rokov minulého storočia sa začala spoločnosť viac orientovať na trhy krajín Vyšehradskej štvorky, čo prinieslo značný úspech. Ďalšími jej výrobnými závodmi sú I.D.C. Lolly, s. r. o., a Václav & Ježo, a. s. Všetky výrobné prevádzky sú charakteristické výrobou kvalitných a obľúbených výrobkov. Sú známe aj tým, že ich vyrábajú podľa tradičných receptúr s použitím najmodernejších zaradení. I.D.C. Holding, a.s., je dnes nadnárodnou spoločnosťou a najväčším slovenským producentom cukroviniek a trvanlivého pečiva. Svoje obchodné zastúpenia má v Českej republike, v Poľsku a Maďarsku.


bottom of page