top of page

Pentalógia Podnik a podnikanie ešte viac dostupnejšia

Profesor Štefan Kassay, autor obsiahlej pentalógie Podnik a podnikanie, tento rok pripravil pre svojich čitateľov milé prekvapenie. Rozhodol sa spolu so svojim vydavateľom vydať pentalógiu v dostupnejšom formáte.

Tretí zväzok pentalógie vydanej v anglickom jazyku prezidentovi Chorvátskej republiky Ivovi Josipovičovi odovzdáva autor, profesor Štefan Kassay v spievode mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Chorvátsku Romana Supeka.


V dnešnom rýchlom svete ľudia využívajú na štúdium voľné chvíle, napríklad cestou v električke, vo vlaku, v lietadle. Jeden zväzok pentalógie Podnik a podnikanie má nielen cez 600 strán, ale aj patričnú hmotnosť. „Rozhodli sme sa preto vydať Podnik a podnikanie v menších zošitoch, ktoré sa hodia aj na cesty,“ hovorí dlhoročný podnikateľ a vedec Štefan Kassay. Takto chcú viac manažérom, študentom a celej čitateľskej verejnosti priblížiť toto nezvyčajné dielo.


Veda a prax harmonicky spojená Pentalógia Podnik a podnikanie je zaujímavá aj tým, že autor uverejňuje praktické prípadové štúdie. „Ich laboratórnym priestorom je slovenský podnik – I.D.C. Holding, a.s., ktorý je v našich podmienkach rukolapným príkladom toho, ako aspekty ekonomickej vedy a podnikateľskej praxe sa dajú harmonicky spojiť,“ vysvetľuje Milan Brňák, riaditeľ vydavateľstva SAV VEDA, ktoré vydáva pentalógiu. Vydavateľstvo má na najbližšie mesiace jasný zámer s novozaloženou edíciou nazvanou rovnako ako pôvodné zväzky pentalógie Podnik a podnikanie. Milan Brňák približuje: „Chceme v krátkom časovom slede vydať sériu kníh, zameranú na jednu konkrétnu oblasť riadenia.“ Tento rok je naplánované zošitové vydanie dvoch zväzkov pentalógie. Ide o prvý zväzok s názvom Podnikateľské prostredie a druhý je nazvaný Ekonomika a financie. „Z každého zväzku pentalógie vyjdú 4 až 5 zošitových podôb publikácií, teda celkovo v roku 2013 vydáme minimálne 8 menších knižiek,“ vysvetľuje autor pentalógie Štefan Kassay.


Podnik a podnikanie v zahraničí Tím prekladateľov pracuje aj na ďalších jazykových mutáciách. Čitatelia sa tak s úspešným slovenským podnikom a najnovšími vedeckými poznatkami môžu zoznámiť aj za hranicami našejkrajiny. Okrem prekladov aj v tomto roku pokračujú prezentácie publikácií v zahraničí. Profesor Štefan Kassay dodáva: „Prezentácie jednotlivých postupne vydávaných zväzkov pentalógie sú súčasťou ekonomickej diplomacie, ktorú organizujeme v spolupráci Ministerstvom zahraničných vecí, vždy pod egidou veľvyslanca SR v tej - ktorej krajine. Podnik a podnikanie som osobne predstavil aj prezidentovi Chorvátskej republiky Ivovi Josipovičovi, ktorý sa zaujímal o pentalógiu ale i o obchodné vzťahy I.D.C. Holding, a. s., a ich úspešnosť s obchodnými partnermi v Chorvátsku.“

bottom of page