top of page

Poctivo ďalej zájdeš. Aj v podnikaní.

Na Slovensku pôsobí I.D.C. Holding, a.s. už 20 rokov. Do povedomia verejnosti sa dostala výrobou známych Horaliek, Tatraniek, či iných tradičných produktov.

Aj keď v našich zemepisných šírkach sa veľmi nenosí poctivé podnikanie, môžeme sa pochváliť, že existujú viaceré firmy, ktoré pocitovo podnikajú a vypláca sa im to. Stredoeurópska asociácia správy a riadenia zaradila medzi sedem najtransparentnejších a najotvorenejších slovenských spoločností aj I.D.C. Holding, a.s.


20 ročné podnikanie Na Slovensku pôsobí I.D.C. Holding, a.s. už 20 rokov. Do povedomia verejnosti sa dostala výrobou známych Horaliek, Tatraniek, či iných tradičných produktov, na ktorých vyrastali už viaceré generácie Slovákov. „Nielen slová o poctivosti a čestnosti v podnikaní, ale i nedávne ocenenie potvrdzuje, že výsledky za obdobie dvadsaťročného podnikania sú mimoriadne. Samozrejme úsilie zamerané na dodržiavanie morálnych a etických princípov podnikania sa premieta aj v ekonomickej prosperite ako aj v šírení dobrého mena nášho holdingu,“ hovorí Štefan Kassay, predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. Počas ostatných rokov v stredoeurópskom regióne sa udialo niekoľko významných zmien. A nie všetky firmy sa dokázali prispôsobiť nastoleným udalostiam. Ing. Pavol Kovačič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s. s hrdosťou dodáva: „Už od môjho nástupu na pozíciu generálneho riaditeľa som presadzoval otvorenosť a zodpovednosť. Rozhodnutie asociácie je pre mňa osobne potvrdením ,že cesta ktorou sa uberáme, je správna. Dosiahli sme nielen solídne ekonomické výsledky, ale aj vysokú úroveň firemnej kultúry. Prejavuje sa v lojalite zamestnancov, v dôvere a vývoji dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Sme vnímaní ako spoločnosť, kde prihliadame v prvom rade na cenu a kvalitu. Na „iné kritéria“ jednoducho neprihliadame.“ Takto vytvorili prostredie, kde korupcia a prospechárstvo nemá miesto.


"Sme pevná, čestná, finančne stabilizovaná firma. S takýmto renomé sa nám darí aj na finančných trhoch", dopĺňa Pavol Kovačič. Výsledky z dlhodobého úsilia o kooperáciu a rozvíjanie takto nastavenej spolupráce sú veľmi pozitívne a ako potvrdzujú aj nové, rozsiahle investície, sú aj prísľubom do budúcnosti.


Zodpovednosť za spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. cíti zodpovednosť nielen za svoju firmu a zamestnancov, ale chce prispieť aj k celospoločenskému rozvoju. Preto profesor Štefan Kassay v spolupráci s Európskou akadémiou vied a umení (EAVU) zorganizoval minulý rok konferenciu na tému Tolerancia v spoločnosti. Vystúpil s príspevkom o Etike v podnikaní. Odborné znalosti získané za pôsobenia v I.D.C. Holding, a.s. pretavuje do vysoko hodnotnej pentalógie Podnik a podnikanie. Mimoriadnym prínosom publikácie sú prípadové štúdie priamo z praxe. Pentalógia vychádza v piatich jazykových mutáciách. Vysokým ocenením publikácie je jej zaradenie do Kremeľskej knižnice v Moskve.


„Nad tvorbou pentalógie som už strávil niekoľko desiatok tisíc hodín. Je to môj vklad pre študentov, manažérov a podnikateľov, aby mohli rozvíjať podnikanie aj na základe mojich skúseností a najnovších teoretických poznatkov,“ na záver dodáva podnikateľ a vedec Štefan Kassay.


I.D.C. Holding, a.s V roku 1992 Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. a Ing. arch. Pa vol Jakubec založili v Prahe spoločnosť Investment Development Company (I.D.C. s.r.o). V tom istom roku táto spoločnosť, ale už so sídlom v Bratislave, získala víťazstvom v medzinárodnom privatizačnom tendri štátny podnik Pečivárne Sereď. Následne v roku 1993 ďalším víťazstvom je získanie štátneho podniku Figaro Trnava. V roku 1997 bola I.D.C., s.r.o. transformovaná na akciovú spoločnosť. V konkurze sa stal víťazom a Valným zhromaždením bol vymenovaný za generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Ing. Pavol Kovačič. V druhej polovici 90-tych rokov minulého storočia začala spoločnosť uplatňovať podnikateľskú stratégiu orientovanú na trhy krajín Vyšehradskej štvorky, na posilňovanie výrobkového portfólia s ohľadom na vývoj jednotlivých trhov, na investície zamerané na rastúce segmenty trhu, zvyšovanie kvality výrobkov a produktivity práce. Ďalšími jej výrobnými závodmi sú I.D.C Lolly, s.r.o. a Václav & Ježo, a.s., v ktorých sa vyrábajú obľúbené výrobky, pri výrobe ktorých sa uplatňuje tradičná receptúra s použitím najmodernejších zariadení a zohľadnení všetkých požiadaviek na kvalitu. V Českej republike, Poľsku a Maďarsku má spoločnosť vybudované obchodné zastúpenia s kompletným obchodným tímom, logistickým a marketingovým zázemím. I.D.C Holding, a.s. je dnes nadnárodnou spoločnosťou a najväčším slovenským producentom cukroviniek a trvanlivého pečiva.bottom of page