top of page

Publikácia „Sladký život“ o fenomenálnom slovenskom úspechu

Publikácia Sladký život je vydávaná vo vydavateľstve VEDA a na pultoch kníhkupectiev sa objaví v priebehu necelého mesiaca.

V týchto dňoch si pripomína spoločnosť I.D.C.Holding, a.s., dvadsať rokov od svojho vzniku. Toto významné jubileum sa rozhodla ozvláštniť vydaním publikácie Sladký život, ktorá hodnotí pôsobenie spoločnosti nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.


História spoločnosti Pred dvad siatimi rokmi Dr.h.c.prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. spolu s Ing. arch. Pavlom Jakubcom zakladajú I.D.C. V tom istom roku táto spoločnosť v medzinárodnom tendri získava Pečivárne Sereď. Nasledujúci rok sa uchádza aj o Figaro Trnava a rovnako úspešne.


Keď sa spojí veda a prax Zodpovednosť bola pre oboch spoločníkov hnacím motorom. Štefan Kassay konštatuje: „Dosiahli sme v podnikaní viac, akoby ktokoľvek očakával. Naplnila sa tým moja osobná a podnikateľská misia využiť neopakovateľnú historickú príležitosť a štátom zverený podnik spravovať s plnou zodpovednosťou voči všetkým zamestnancom a ich rodinám.“ Profesor Štefan Kassay celý svoj život zasvätil spojeniu podnikania a vedy. Naštudované poznatky aplikoval priamo do holdingu a v spoločnom snažení s vrcholovým manažmentom úspech sa dostavil. Nebola to náhoda.


Genetický odkaz I.D.C. Holding, a.s. je postavená na pevných základoch etiky v podnikaní, implementovaní moderných výrobných technológii a zachovaní tradičných receptúr. Avšak za touto úspešnou spoločnosťou stoja v prvom rade kvalitní pracovníci I.D.C. Holdingu. „Že sme schopní a že dokážeme rozvíjať náš konkurenčný potenciál, to sme už za tých 20 rokov dokázali. Je to skúsenosť pre budúcnosť. Tak povediac genetický odkaz. Je to dôvod pre posilnenie dôvery k terajšiemu vedeniu, očakávaniam a nevyhnutným zmenám. Je to aj dôvod k ďalšiemu rozvíjaniu podniku, jeho rastu a perspektív,“ na záver dodáva profesor Štefan Kassay. Publikácia Sladký život je vydávaná vo vydavateľstve VEDA a na pultoch kníhkupectiev sa objaví v priebehu necelého mesiaca.


O spoločnosti Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. vznikla v roku 1992 pod menom Investment Development Company (I.D.C. s.r.o.) V druhej polovici 90-tych rokov minulého storočia začala spoločnosť uplatňovať stratégiu orientácie na trhy krajín Vyšehradskej štvorky. Získaním certifikátov kvality podľa medzinárodných noriem sa posilnila schopnosť spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. uspokojiť potreby zákazníkov poskytovaním bezpečných potravín. Spoločnosť tvoria štyri závody na Slovensku a ďalšie tri v zahraničí a to: I.D.C. Praha (ČR), I.D.C POLONIA, S.A. (Poľsko) a I.D.C. HUNGARIA, Zrt. (Maďarsko). Zahraničné obchodné zastúpenia majú vybudované kompletné obchodné tímy s logistickým a marketingovým zázemím.


Súčasťou jubilujúceho holdingu sú odštepné závody Figaro Trnava, Pečivárne Sereď, I.D.C. Lolly, s.r.o. v Cíferi, výrobná spoločnosť Václav & Ježko, a.s. a zahraničné pobočky v Poľsku, Maďarsku a Česku.


bottom of page