top of page

IDC úspešné aj za hranicami Slovenska

Podnikateľ Štefan Kassay získal už viacero ocenení doma i v zahraničí a dnes je finalista súťaže o cenu Podnikateľa roka Ernst&Young.

Pred dvadsiatimi rokmi založili I.D.C. Holding, a.s. dvaja podnikatelia, Pavol Jakubec a Štefan Kassay. Okrem podnikania sa profesor Štefan Kassay venuje aj aplikácii vedeckých poznatkov do podnikania. Získal už viacero ocenení doma i v zahraničí a dnes je finalista súťaže o cenu Podnikateľa roka Ernst&Young.


Prepojenie vedy a praxe

Profesor Štefan Kassay počas svojho podnikania úspešne prepája vedu a prax. Vydáva knižné publikácie, kde sumarizuje svoje získané poznatky, ktoré aplikuje v I.D.C. Holdingu, a.s. a tak napĺňa „spoločenskú objednávku“ priblížiť aj iným podnikom princípy a metódy podnikania, ktoré napomáhajú úspešnému podnikaniu aj iných podnikom. V knižných dielach publikuje veľmi hodnotné prípadové štúdie. Štefan Kassay hovorí: „Veda aplikovaná v praxi a participácia pri riešení zásadných otázok ďalšieho rastu spoločnosti, skutočne prináša dlhodobý úspech. Ide nielen o dosiahnuté ekonomické výsledky holdingu, ale aj o získaný vysoký kredit IDC v medzinárodnom rámci.“


Kľúčové strategické rozhodnutia

„Pravda, ak dnes bilancujeme obdobie dvadsiatich rokov tvrdej práce, môžem povedať, že napriek zložitostiam danej doby sme kráčali správnym smerom. A tiež že naše strategické rozhodnutia boli správne,“ konštatuje profesor Kassay. I.D.C.Holding, a.s. vždy dodržiaval mnohoročnú tradíciu vlastných produktov, ktoré neprešli výraznou zmenou v oblasti kvality, chuti, či iných podstatných zmien. Kvalitné slovenské výrobky sa preto úspešne etablujú aj na zahraničné trhy.

Ako ďalej hovorí predseda dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. Štefan Kassay: „Za strategický cieľ sme si zvolili trhy V4. Podarilo sa nám napríklad vybudovať v Českej republike jednu z dominantných pozícii dodávateľov trvanlivého pečiva a cukroviniek.“ Úspechy zaznamenávajú slovenské cukrovinky aj v Poľsku, Maďarsku či Ruskej federácii.

Spoločnosť sa vydala cestou modernizácie a automatizácie, čím sa zvýšila produktivita práce a konkurencieschopnosť. „Sme kvalitne technicky vybavení vyrábať kvalitné výrobky v takom množstve, v akom ich budú trhy požadovať,“ uzatvára Štefan Kassay. Pre ilustráciu od roku 1997 prešlo výrobnými linkami skoro až 350 tis. ton výrobkov.


O Štefanovi Kassayovi

Štefan Kassay založil I.D.C. Holding so svojim spoločníkom v roku 1991. Podnikať začal po dôkladnej príprave v nasledujúcom roku. Za výsledky podnikania bol ocenený Zlatým podnikateľským Biatecom, je dvojnásobným nositeľom ceny Prominent ekonomiky. Prezident republiky mu udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. Triedy. Tento rok pripravuje štvrtý zväzok pentalógie Podnik a podnikanie. Pentalógia je prekladaná do štyroch jazykov a je vydávaná pod patronátom Európskej akadémie vied a umení. V Salzburgu Pentalógia je vysoko ocenená už tým, všetky zväzky vrátane mnohojazyčných prekladov už majú svoje miesto v prestížnej Kremeľskej knižnici v Moskve.

bottom of page