top of page

V znamení dvadsiateho výročia Kassayovho podnikania

Okrem podnikateľskej činnosti sa profesor Štefan Kassay venuje aj písaniu obsiahlej odbornej pentalógie Podnik a podnikanie. Na vydanie sa aktuálne pripravuje štvrtý zväzok.

Okrem podnikateľskej činnosti sa profesor Štefan Kassay venuje aj písaniu obsiahlej odbornej pentalógie Podnik a podnikanie. Na vydanie sa aktuálne pripravuje štvrtý zväzok.Štefan Kassay, vedec a podnikateľ v jednej osobe, pôsobí v podnikateľskom sektore už dvadsať rokov. Aj tento rok bol oslovený usporiadateľmi súťaže Podnikateľ roka, aby prijal nomináciu do prestížnej súťaže, ktorú organizuje renomovaná spoločnosť Ernst & Young.


Kassayov biznis – podnikanie a veda

Štefan Kassay, predseda dozornej rady I.D.C. Holdingu, nomináciu prijal s tým, že „ju pokladá za poctu a nemusel sa dlho rozhodovať.“ Okrem podnikateľskej činnosti sa profesor Kassay venuje aj písaniu obsiahlej odbornej pentalógie Podnik a podnikanie. Na vydanie sa aktuálne pripravuje štvrtý zväzok a všetkých päť zväzkov sa bude prekladať aj do štyroch jazykových mutácií. Štefan Kassay pracuje celých 15 rokov na tomto súhrnom diele, aby svoje skúsenosti z dvadsaťročného podnikania odovzdal nasledujúcim generáciám.


Pečivárne Sereď a Figaro Trnava

IDC založil Štefan Kassay so svojim spoločníkom v roku 1991. Podnikať začal po dôkladnej príprave v nasledujúcom roku. Ako víťaz v medzinárodnom tendri sa stal spoluvlastíkom Pečivární Sereď a o rok neskôr Figara Trnava. Za svoju konkurenčnú výhodu považuje etiku v podnikaní a na margo predsudkov v spoločnosti dodáva: „Ak je niekto podnikateľ, potom to iste bude tunelár, podvodník, nečestný človek. Taká sa dnes píše rovnica.“


„Sme generácia, ktorá zažila privatizáciu a slovo “tunelovanie“ zaviedla do ekonomiky. Keď sme odovzdávali Cenu SAV významnému zahraničnému budovateľovi tunelov, pri slove tunelár sme sa usmievali, nevedel prečo. Bude chvíľu trvať, kým sa zrno vyčistí od pliev,“ dopĺňa profesora bývalý predseda Slovenskej akadémie vied, predseda Vedeckej rady SAV Štefan Luby. Podľa neho je možné vymedziť slovenských podnikateľov nasledovne: „Za zrno považujem tých podnikateľov, ktorí neúčinkujú v Smotánke, nevaria v televízii a ich domy nefotografujú z helikoptéry.“


Najväčší úspech sú ľudia a aj tatranky

Štefan Kassay považuje za svoj najväčší úspech výber správnych ľudí do vrcholových funkcií holdingu a systematickú prácu s nimi. „Za úspech celého tímu pracovníkov v I.D.C. Holdingu považujem aj postupnú premenu podnikovej kultúry v dvoch bývalých štátnych podnikoch, či kultúry podnikania a slušné správanie v zmysle etického kódexu firmy,“ analyzuje vedec a podnikateľ Štefan Kassay.

Profesor Štefan Luby sa pochvalne vyjadruje aj o tatrankách, ktoré vychádzajú z produkcie spoločnosti nominovaného podnikateľa. „Tatranky majú svojich päť „T“: sú tetragonálne, teda dokonale vyplňujú priestor, transparentné vo svojich priehľadných obaloch, trhovo-adaptívne, trvanlivé a preto aj trpezlivé v čakaní na svoju šancu stať sa súčasťou potravinového reťazca.“


O Štefanovi Kassayovi

Štefan Kassay založil I.D.C. Holding so svojim spoločníkom v roku 1991. Podnikať začal po dôkladnej príprave v nasledujúcom roku. Za výsledky podnikania bol ocenený Zlatým podnikateľským Biatecom, je dvojnásobným nositeľom ceny Prominent ekonomiky. Prezident republiky mu udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. Triedy. Je laureátom viacerých zahraničných vyznamenaní. Minulý rok mu Ernst & Young udelil špeciálnu cenu za celoživotné spojenie vedy a podnikania.


bottom of page