top of page

Kassayova pentalógia už aj v Poľsku

Včera sa vo Varšave v Slovenskom inštitúte konala prezentácia knihy Podnik a podnikanie, venovanej témam súvisiacim s riadením veľkých podnikov a aplikáciami vedy do výrobných procesov v modernej firme. Čestný patronát nad podujatím prevzal veľvyslanec SR v PR J.E. Vasil Grivna, ktorý vyzdvihol spoluprácu oboch krajín v hospodárskej oblasti.

Veľvyslanec SR v Poľsku Vasil Grivna s autorom publikácie Štefanom Kassayom krátko pred začatím prezentácie.

Autor profesor Štefan Kassay v prvom zväzku pentalógie Podnik a podnikanie vychádza zo svojich skúseností pri riadení podniku. „Mám v živote tú skvelú výhodu, že som už dvadsať rokov na čele veľkej, dnes už nadnárodnej korporácie a súčasne sa môžem venovať aj vedeckej práci v oblasti ekonomiky a riadenia priemyslu,“ hovorí profesor Štefan Kassay. Na základe 20-ročnej skúsenosti z práce v podnikateľskom sektore uvažuje aj o súčasnej finančnej kríze: „Jednoznačne na základe dosahovaných ekonomických výsledkov aj v tomto krízovom období som presvedčený o tom, že veda je rozhodujúcim potenciálom umožňujúcim prekonávať prekážky i nečakané prekvapenia a napredovať napriek nepriaznivým okolnostiam.“


Pentalógia v poľskom jazyku

Podnik a podnikanie v poľskom jazyku s názvom Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość vychádza v spolupráci poľského vydavateľa KSIĘGARNIA AKADEMICKA a vydavateľstva VEDA Slovenskej akadémie vied. „Som presvedčený, že pentalógia má čo povedať aj v krajinách s rozvinutou ekonomikou a tiež v krajinách, ktoré cestu trhovej ekonomiky nastúpili v prelomovom období a v skutočnosti ešte len formujú podnikateľské svoje prostredie, čo je hlavným obsahom prvého zväzku pentalógie,“ hodnotí autor Štefan Kassay.


Pentalógia unikátom

Vasil Grivna, slovenský veľvyslanec v Poľskej republike sa na margo publikácie vyjadril: „Knihu považujem za unikát. Neviem o ničom podobnom, čo by sa vydávalo v Európe a možno i na širšom teritóriu.“ U našich severných susedov je značný záujem o slovenských autorov a veľvyslanec Grivna dodáva: „týka sa to najmä historickej tematiky. Ukázali to knihy prezentované v Slovenskom inštitúte vo Varšave.“ Kassayova publikácia je vydávaná pod gesciou Európskej akadémie vied a umení, je označená pečaťou kvality a preto sa očakáva, že bude rovnako úspešná aj na poľskom trhu. Prezentácie knihy sa zúčastnili aj generálny riaditeľ IDC Holding a.s. p. Ing. Pavol Kovačič a riaditeľ IDC Polonia S.A. Ing. Rastislav Čavojský. Následne v bohatej diskusii prispeli svojimi skúsenosťami z praxe riadenia spomínaného holdingu.


Autor pentalógie Podnik a podnikanie Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. je príkladom splnenia tzv. amerického sna. Zo sústružníka sa vypracoval na jedného z najúspešnejších ľudí v rámci Slovenska a Česka. Vybudoval medzinárodne uznávanú nadnárodnú korporáciu I.D.C. Holding. a.s., v ktorej pôsobí ako predseda dozornej rady. Jeho pracovná kariéra je spojená s podnikateľskou aktivitou v symbióze s riadiacou, vedeckovýskumnou a publikačnou činnosťou. Je autorom vyše 40 monografií, 16 vedeckých prác, 120 odborných prác, 14 vedeckých, výskumných a tematických úloh, 5 patentov a vynálezov. Vystúpil na 59 konferenciách na Slovensku a v zahraničí. Za odbornú činnosť bol ocenený domácimi a zahraničnými vyznamenaniami. Je členom viacerých významných organizácií, okrem iného je aj členom prestížnej Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu.


bottom of page