top of page

1. konferencia Európskej akadémie pre výskum molekulárneho vodíka v biomedicíne

Smolenice 17.10.2022. S potešením Vám oznamujeme, že 1. konferencia Európskej akadémie pre výskum molekulárneho vodíka v biomedicíne sa bude konať v dňoch 17. - 20. októbra 2022 v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied, v Smolenickom zámku, 50 km od Bratislavy.

Cieľom konferencie je zhromaždiť popredných predstaviteľov a špičkových vedcov, lekárov, molekulárnych biológov a predstaviteľov špičkových vedeckých ústavov a kliník zaoberajúcich sa výskumom a terapeutickým využitím vodíka a jeho jedinečných vlastností. Na konferencii sa predstavia aj doktorandi a postdoktorandi výskumných ústavov a univerzít.


Konferenciu organizuje Európska akadémia pre výskum molekulárneho vodíka v biomedicíne www.euh2academy.org spolu s Inštitútom pre výskum srdca, Centrom experimentálnej medicíny, Slovenskej akadémie vied, v spolupráci s Medzinárodnou akadémiou kardiovaskulárnych vied, Medzinárodnou spoločnosťou pre adaptívnu medicínu, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ďalšími inštitúciami.


Konferencia je rozdelená do 7 vedeckých sympózií, ktoré sú zamerané na témy akými sú: pluripotentný účinok molekulárneho vodíka na oxidačný stres, zdravie, kardioochranu, kardio-metabolické ochorenia, výživu, molekulárnu genetiku, prevenciu, regeneráciu, srdcové zlyhanie, starnutie, liečbu COVID-19, aplikovaných aspektov poskytovania kardiovaskulárnej zdravotnej

starostlivosti a mnohých ďalších biologických účinkov molekulárneho vodíka.


Program konferencie a abstrakty prednášajúcich sú dostupné na webovom portáli: www.euh2academy.org


Konferencia je vysielaná v anglickom jazyku bez tlmočenia.


Medzinárodné centrum vzdelávania – INTERCEDU, a.s. bude konferenciu vysielať online. Vstupenku na online prenos si môžete zakúpiť na adrese:


Commentaires


bottom of page