top of page

Štyri sekcie moderného vzdelávania – INTERCEDU

Pezinok 12.2.2021. Medzinárodné centrum vzdelávania – INTERCEDU sa zaoberá podporou priameho a dištančného vzdelávania s využívaním poznatkov pedagógov, lektorov a špecialistov z praxe formou prednášok, poskytovania študijných materiálov, odborných a vedeckých článkov, možností zverejňovania výsledkov vedeckej práce a iných materiálov online pre široké spektrum študujúcich. Zastrešuje štyri tematické oblastí výučby formou prednášok, kurzov, vzdelávacích testov, audiovizuálnych súborov, priamo vzdelávania formou videokonferencií a literatúry cez prenájom pomocou systému Pay-per-Read.

Sekcia ekonomiky, riadenia a daní


Zlepšenie kvality práce každého podniku je možné iba pod podmienkou dôkladnej analýzy hlavných ekonomických veličín pomocou viacrozmerného systému analýzy. Základom využívania informačných technológií je zavedenie systémov riadenia podniku a objektívna analýza výsledkov hospodárskej činnosti podniku. Všetky systémy sú založené na kvalitnej databáze a jej variantoch.


Sekcia informatiky a technológií


Súčasný rozvoj v akýchkoľvek oblastiach rozvoja spoločnosti nie je možný bez aktívneho využívania informačných technológií (IT). Preto cieľom INTERCEDU je zamerať sa na IT ako objekt, prostriedok a nástroj vzdelávania. Ďalej sa detailne venujeme aplikáciám moderných vzdelávacích systémov, didaktických postupov, zvýšenie kvality vzdelávania, realizácia rôznorodej spätnej väzby a aktívne využívanie cloudových aplikácií.


Sekcia energetiky a životného prostredia


Rozvoj spoločnosti, priemyslu, obchodu nie je možný bez energie. Energia je základom každého pohybu a preto je veľmi dôležité zabezpečiť dostatok energie v požadovanej kvalite. Avšak získavanie energie môže priniesť veľkú záťaž pre životné prostredie. A práve proces výroby kvalitnej energie s prihliadnutím na životné prostredie, so šetrným vzťahom okoliu a prírode, je jednou z prioritných úloh vzdelávania mladých ľudí.


Sekcia pedagogiky a didaktiky


Úlohou výučbovej sekcie je správne využívanie jednotlivých technických systémov ako predmetu, prostriedku a nástroja výučby. Obsah sekcie vychádza z dlhoročných skúseností európskych výučbových systémov s tradíciou prepojenia vedy a praxe. Súčasťou didaktiky sú aj motivačné a osobnosť rozvíjajúce kurzy pre vyučujúcich. Zárukou kvality kurzov sú lektori s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti rozvoja osobnosti a personalistiky.


INTERCEDU ponúka zvýšenie medzinárodného rankingu pre vyučujúcich


Vyučujúci môže propagovať pomocou prednášok nielen svoje práce, ale aj práce uvedené v našej knižnici. Týmto spôsobom študujúci získavajú možnosti využívania širokej ponuky študijných materiálov, vyučujúci, lektori a špecialisti z praxe širokú publicitu svojich prác. Spolupráca je výhodná pre učiteľov univerzít, ale môžu sa k nej pripojiť aj učitelia iných typov škôl. Pedagogická a vedecká práca učiteľa je veľmi náročná a nie vždy ohodnotená dostatočne. Takýmto spôsobom je možné zvýšiť ranking učiteľa a tiež získať prostriedky pre ďalšiu vedeckú prácu.Comments


bottom of page