top of page

Človek Štefan Kassay

Pezinok 11.7.2021. Písanie o profesorovi Štefanovi Kassayovi bolo vždy doménou významných osobností. Väčšinou vedeckým pohľadom prezentovali život, duševné produkty, či chvíle strávené v pracovnom vzťahu s profesorom. O živote vo vyhradenom časovom úseku sa píše pomerne ľahko. Čo ale ak grafik a kameraman v jednej osobe združujúci viaceré profesie a všetky produkčné aktivity má zároveň písať ako človek o človeku s takmer dvojgeneračným odstupom? O človeku, ktorý je zároveň pre neho vedúcim, koučom, tímlídrom, studnicou vedomostí a vôbec človekom na všetkých ľudských úrovniach? Navyše, ak má tú česť uvádzať ďalšie osobnosti späté so životom profesora Kassaya a dokonca byť spolutvorca publikácie k životnému jubileu?

Ako som spoznal profesora Kassaya a ako sa rozbehla naša spolupráca približujú naše príbehy v novej publikácii o profesorovi Štefanovi Kassayovi – Človek Štefan Kassay. Ešte pred prečítaním knihy je však dôležité poznamenať, že aj profesor Kassay je v prvom rade človekom. Meno ukryté v zajatí univerzitných titulov vzbudzuje prirodzený rešpekt, najmä ak si uvedomíme v akom čase boli získané dlhoročným študovaním, tvrdou vedeckou prácou a v neposlednom rade aj obdivuhodne nezlomnou vytrvalosťou. Človek, ktorý je pre mňa posledným slovenským polyhistorom. Profesor Kassay je v prvom rade človek, ktorého najhodnotnejším titulom je jeho meno. Človek, ktorý rieši aj zložité životné situácie s rozvahou a multiprierezovým nadhľadom. Človek, ktorého som za desať rokov intenzívnej spolupráce spoznal z rôznych uhlov pohľadu.


Dlhé roky sa profesor Kassay zaoberá komunikáciou vo všetkých jej aplikovaných formách. Práve komunikácia, vecná diskusia o úlohách a zhodná frekvencia v kreativite sa stala menovateľom zblíženia sa medzi mnou a profesorom. Za uplynulé desaťročie sme si vymenili vyše dvadsaťjeden tisíc mailov, čo je takmer šesť mailov každý deň, naše telefonické rozhovory na najrôznejšie témy by vystačili na štvormesačné nepretržité vysielanie rozhlasu a osobné stretnutia pri počítačoch sú už dnes nespočítateľné. Častokrát som bol pri tom, keď profesor komunikoval aj s osobnosťami, ktoré prispeli do tejto publikácie, podaktorých som v rozhovoroch snímal, zostrihával a napokon vysielal prostredníctvom multimediálneho portálu kassay.eu . Bol som pri významných udalostiach, videl som profesora žiariť šťastím i pri tých menej veselých, neoddeliteľne spätých so životom. Zotrval som pri profesorovi aj po grafickom spracovaní pentalógie, čo som chlapsky sľúbil pri našom prvom stretnutí. Pokračovali sme ďalej v experimentoch v komunikácii. Pri organizovaní významných konferencií, stretnutí, prezentácií alebo budovaní nového vzdelávacieho systému. Spolu sme objavovali diktáty času, ďalšie životy, laboratóriá životov a hodili sme si aj kockami. Ja som stále tu. Pracovne, priateľsky a hlavne človečensky pri profesorovi Štefanovi Kassayovi.


Ďakujem pán profesor!


Nech je publikácia človek Štefan Kassay motiváciou pre nás všetkých.


K Vášmu krásnemu životnému jubileu prajem mnoho zdravia, aby ste v šťastí mohli pokračovať v rozbehnutých projektoch spolu s tímom kolegov z INTERCEDU.Dušan Ščepka

webmaster www.kassay.eu

grafika a multimédiá INTERCEDU

תגובות


bottom of page