top of page

Časopriestor // Spacetime 22 // 7/2022: Štefan Kassay – Komunikácia

Pezinok 17.12.2022. V aktuálnom čísle Časopriestoru profesor Štefan Kassay, doktor ekonomických vied opisuje rozličné nástroje a prostriedky komunikácie, ktoré nás neustále sprevádzajú, ovplyvňujú naše názory na podniky, produkty, značky, ako aj naše nákupné správanie. Avšak pri búrlivom rozmachu a využívaní komunikácie na rôznorodé ciele je žiaduce nanovo si položiť otázku, čo možno považovať za komunikačný nástroj? Nezáleží na tom, do akej skupiny nástroje zaradíme, ide ale o to, že kto má vlastne možnosť o použití vhodných nástrojov rozhodnúť. Vplyvom možností daných novými komunikačnými prostriedkami, je potrebné odlíšiť: Integrovanú a celospoločenskú komunikáciu, i keď nepredstavujú osobité samostatné systémy, pretože nemôžu existovať v informačnom vákuu, a sú vždy na sebe závislé.

Comments


bottom of page