top of page

Časopriestor // Spacetime 25 // 10/2022: Štefan Luby: Slovenská encyklopedická tvorba

Pezinok 6.3.2023. V aktuálnom čísle Časopriestoru profesor Štefan Luby, doktor vied predstavuje Slovenskú encyklopedickú tvorbu od Mateja Bela po dnešok. Encyklopedická tvorba je dnes rovnako dôležitá ako pred 2000 rokmi. Článok približuje históriu svetových encyklopédií i tých, ktoré vznikli v slovenskom priestore. O vysokú kultúrnu vyspelosť Slovenska v tejto oblasti sa zaslúžili osobnosti ako Martin Sentiváni, Matej Bel alebo Pavel Bujnák. Rozvíja ju ďalej projekt veľkej všeobecnej Encyklopédie Beliana, nazvanej na pamäť Mateja Bela. Doteraz v tejto sérii vyšlo deväť, teda približne polovica zväzkov. Práca uvádza parametre diela, jej ocenenia a rozšírenie z knižnej na internetovú verziu. V závere sa diskutujú dôvody pre vzájomné doplňovanie sa a symbiózu knižných sérií a internetových encyklopedických diel.

Comments


bottom of page