top of page

Časopriestor // Spacetime 24 // 9/2022: Alexander Ruttkay: Slovenská archeológia...

Pezinok 9.2.2023. Aktuálne vydanie Časopriestoru predstavuje profesora Alexandra Ruttkaya, významného slovenského archeológa. Kostolec v blízkosti Ducového, okres Piešťany, je slovenská archeologická lokalita v povodí rieky Váh. V rokoch 1968 až 1975 sa tu uskutočnil spočiatku záchranný, no postupne aj systematický archeologický výskum. Nálezisko sa podarilo zachrániť v poslednej chvíli pred zničením hroziacim v dôsledku ťažby tamojšieho brizolitového vápenca. Článok poskytuje informácie o jednotlivých etapách archeologického výskumu, o pozoruhodných nálezoch pozostatkov kostola – rotundy, pohrebiska, obydlí i palisádového opevnenia. Našli sa tu šperky, nádoby, mince, ostrohy a iné predmety, ktoré dokresľujú život v tejto lokalite vo vrcholnom období Veľkomoravského kniežatstva. Pre čitateľa nemenej významná je metodika archeologických výskumov, do ktorej intímne nazrie. Vďaka úsiliu našich archeológov i spoluúčasti ďalších inštitúcií získalo tak Slovensko kultúrny monument celonárodného významu.

Comments


bottom of page