top of page

Časopriestor // Spacetime 27 // 12/2022: Erich Hoedl: Ekonomika a spoločnosť

Pezinok 19.6.2023. Ekonomika a spoločnosť. Stratégie pre rovnomernejšie rozdelenie spoločenskej moci. Člen svetovej akadémie umenia a vedy, profesor Erich Hoedl, v aktuálnom vydaní Časopriestoru sa venuje nerovnomernému rozdeleniu spoločenskej moci, do značnej miery zodpovednej za chudobu, hlad, ničenie prírody a neľudské životné podmienky. Menej industrializované krajiny musia zlepšiť svoje priemyselné aj alternatívne sektory, vytvoriť demokratickejšie štruktúry a vzdelávacie systémy zamerané na človeka. Hlavnou prekážkou globálnej spolupráce je globálny finančný systém, ktorý musí byť decentralizovaný smerom k systému viacerých mien, vrátane regionálnych mien a barteru. Prerozdelenie prevládajúcej sily finančného a výrobného sektora do značnej miery spočíva na demokratickej správe vecí verejných, ktorá musí zahŕňať zvyšovanie neformálnych a legitímnych záujmov a predchádzať plutokratickým tendenciám. Preto by sa mala rozvinúť ekonomická demokracia, v ktorej má každý jednotlivec nielen právo voliť, ale aj minimálny garantovaný príjem.

https://www.kassay.eu/casopriestor


Comentários


bottom of page