top of page

Čína je krajinou, ktorá do budúcna bude intenzívne ekonomicky prosperovať

Pezinok 30.9.2021. V 21. storočí sa obchodovanie stalo jednoduchším, rýchlejším a efektívnejším vďaka technologickým inováciám, moderným komunikačným prostriedkom a globálnej infraštruktúre. Na druhej strane však neúmerne rastie konkurencia. Biznismeni sa snažia minimalizovať svoje náklady a hľadajú tú najvýhodnejšiu ponuku produktu na medzinárodných trhoch. S profesorom Štefanom Kassayom sa na témy spolupráce s Čínou rozprávala špecialistka Lucia Škvareninová M.S.S.

Lucia Škvareninová M.S.S. je zakladateľkou a konateľkou spoločnosti Lefong s.r.o. Ukončila vysokoškolské vzdelanie na prestížnej čínskej univerzite na politickej fakulte v odbore diplomacia a medzinárodné vzťahy Juhovýchodnej Ázie. Hovorí piatimi svetovými jazykmi. Navštívila viac ako 70 krajín sveta. Dlhodobo žila v Číne, Juhoafrickej republike, v Indii, v Južnej Kórei.


Disponuje bohatými pracovnými skúsenosťami najmä v oblasti obchodu a rozvojom investičných projektov na euro-ázijskom kontinente čo je vynikajúca príprava na pozíciu ekonomickej diplomatky zastupujúcej Slovenskú republiku v Číne. V súčasnosti rozvíja aj mnohé ekonomické aktivity v rámci čínskej iniciatívy novej hodvábnej cesty „One Belt One Road‘‘.


Mám skúsenosti s nadväzovaním obchodných a strategických partnerstiev, na základe dlhodobých a lojálnych vzťahov so zahraničnými partnermi v oblasti budovania infraštruktúry, vo vzdelaní, vede a kultúre, v odvetví poľnohospodárstva a energetiky. Najmä z oblasti vývoz a dovoz tradičných i netradičných komodít. Doterajšie skúsenosti z podnikania predstavujú široké portfólio služieb ako poradenstvo, sprostredkovanie, obchodné zastupovanie, vyjednávanie v rámci investičných projektov,“ ozrejmila svoju činnosť Lucia Škvareninová.


Obaja aktéri diskusie sa zhodli, že je potrebné prepojiť vedu a prax po vzore Číny. Nevyhli sa ani kritike súčasného vzdelávacieho systému na Slovensku. Diskusia pokračovala o hodnotách, ktoré v Európe postupne strácajú na dôležitosti, naopak v Číne sú na poprednom mieste.


Zaujímavý a podnecujúci rozhovor s Luciou Škvareninovou pripravujeme do vysielania v rámci relácie Hosť Štefana Kassaya.

Comments


bottom of page