Search
  • www.kassay.eu

Reprezentačný ples českej a slovenskej vetvy spolku Komenský v Rakúsku


Wien 23.2.2019. I.D.C. Holding, a.s. a Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania prispeli sladkou cenou do tomboly Reprezentačného plesu českej a slovenskej vetvy spolku Komenský v hlavnom meste Rakúska.

Vpravo Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD. štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Školský spolok je súkromný prevádzkovateľ s tradíciou humanistického životného štýlu na základe veľkého pedagóga Jana Amosa Komenského. Schola ludus – škola, ako hravá príprava pre život, so záväznými pravidlami a disciplinovaným a zodpovedným konaním zúčastnených, tvorí základ pre aktívne výučby a učenie.

Spolok Komenský svojich žiakov v rámci záujmov podporuje predovšetkým v dvojjazyčnosti a vychovávaniu k samostatnosti, kritickosti a zodpovednosti. Vo vyučovaní kladie doraz na individuálny rozvoj intelektuálnych, duchovných, umeleckých, muzikálnych a športových schopností.