Search
  • www.kassay.eu

... Z ARCHÍVU...


Pezinok, 24.1.2019. Čas ako fyzikálna veličina vyjadruje interval medzi dvoma udalosťami alebo dobu trvania určitého deja. Pokusy o pochopenie času boli po dlhú dobu doménou vedcov a filozofov. Na plynúci čas existuje množstvo odlišných pohľadov, a je preto ťažké ponúknuť nekontroverznú a jasnú definíciu s výnimkou fyzikálnej definície – „nepriestorové lineárne kontinuum, v ktorom sa udalosti dejú v zjavne nenávratnom poradí“. Naozaj nenávratnom? Vďaka záznamovým technológiám je možné si udalosť v čase aspoň na chvíľku vrátiť, zaspomínať si, zamyslieť sa, porovnať, či analyzovať povedané i vykonané skutočnosti.

„Vlastníkom môže byť ktokoľvek. To je otázka politickej voľby veľmi často, ale nie ktokoľvek môže byť dobrým vlastníkom. Je potrebné rozlišovať medzi vlastníkom, medzi jeho úlohou, jeho poslaním a medzi úlohou manažmentu a je nevyhnutné, aby manažment a vlastníci hrali na jednu strunu“, výrok profesora Štefana Kassaya v roku 2001. Slová zaznamenané na magnetickom páse ani dnes nestrácajú na aktuálnosti. Po osemnástich rokoch sme doslova „oprášili“ klasickú VHS kazetu, vložili do videoprehrávača a sledovali záznam. Na chvíľku zabúdame na aktuálny dátum, prenášame sa v čase na začiatok milénia a spomíname.

Určitá nostalgia z doby nedávnom minulej, no predsa podstatne odlišnej od dnešných dní, motivovala tvorivý tím webového portálu ku výrobe krátkometrážneho cyklu s názvom ... z archívu... Dnes Vám vážení čitatelia, ponúkame prvú časť týždenníka, v ktorom profesor Štefan Kassay približuje akýsi recept ako byť úspešný, ako vydržať, zachovať si pevnú vôľu a zároveň slušnosť a čestnosť v podnikaní. Mnohé z povedaného je v súčasnosti skutočnosťou, vízie a stratégie sa naplnili a podnik svetovej triedy, I.D.C. Holding, a.s. je príkladom slovenského úspešného podniku etablovaného na trhoch aj v zahraničí.

Prajeme Vám príjemné sledovanie.

Tím www.kassay.eu