Search
  • WEBNOVINY

5050 strán za jeden rok


Publikačné úsilie profesora Štefana Kassaya neutícha ani v tomto roku. Spolu so zahraničnými vydavateľmi plánuje zrealizovať vytlačenie až siedmych nových kníh.

Štefan Kassay, známy podnikateľ a vedec tento rok stojí pred viacerými novými výzvami. A to nielen v podnikaní. Avizované sťahovanie spoločnosti I. D. C. Holding, a. s., neutíchajúca finančná kríza by robili vrásky nepripraveným podnikateľom. Štefan Kassay má jednoduchý recept na to, ako to všetko zvládnuť, hovorí: „Práca od skorého rána do neskorého večera, pretkávaná pracovnými rozhovormi, poradami, zasadaniami predstavenstva a dozornej rady, športovými aktivitami a manuálnou prácou. Mám svoj denný režim, vrátane stravovania.“

6 nových zväzkov Podniku a podnikanie

Pentalógia Podnik a podnikanie je vzácnym vydavateľským počinom. Nielen tým, že obsahuje konkrétne rady a odporúčania vedca s podnikateľskou praxou, ale je ojedinelá svojim rozsahom. Päť zväzkov pentalógie má spolu úctyhodných 3599 strán a je vydávaných v piatich jazykových mutáciách. „Predchodcom pentalógie bola kvadrológia s názvom Marketingová stratégia holdingového typu, vydaná v piatich jazykoch. Tie boli mojim odrazovým mostíkom pre pentalógiu Podnik a podnikanie. Na pentalógii pracujem už sedemnásty rok,“ hovorí autor.

V tomto roku si čitatelia v rusky hovoriacich krajinách môžu prečítať druhý zväzok a začiatkom roku 2014 si do knižníc môžu zaradiť aj tretí zväzok pentalógie Podnik a podnikanie v ruštine. Koncom marca na Slovensku vyjde dlho očakávaný štvrtý zväzok pentalógie a koncom roka si budú môcť čitatelia nájsť pod vianočným stromčekom piaty zväzok Podniku a podnikanie. Anglicky čítajúci podnikatelia, vedci a študenti sa v máji dočkajú štvrtého zväzku a naši južní susedia sa môžu so štúdiami profesora Kassaya v druhom zväzku oboznámiť už koncom júna. A na záver v poľštine uzrie svetlo sveta tretí zväzok počas letných mesiacov roku 2013. Celkovo teda tlačiarenské stroje opustí v tomto roku 6 nových zväzkov s počtom strán 5 050. Okrem autora sa na knihe spolupodieľajú konzultanti, asistenti, prekladatelia.

Štefan Kassay konštatuje: „Pri každom zväzku spolupracujem s „ad hoc“ konzultačnou skupinou odborníkov v danej oblasti, ktorí zaujímajú svoje stanovisko ku každej kapitole. Text utváram na počítači bezprostredne, môj prstoklad nie je ideálny a robím veľa preklepov. K textu sa aj po niekoľkých dňoch nanovo vraciam a štylizujem ho. Mám dvoch asistentov, ktorí zabezpečujú organizáciu prekladov, porady, stretnutia ap. Obrázky si kreslím sám a grafik ich prekresľuje do grafického programu.“ Počas písania je dôležité udržiavať kontakt s vydavateľmi a konzultovať možnosti. „Samozrejme, udržiavam komunikáciu s riaditeľom SAV VEDA, MZV a inštitúciami, navštevujem veľvyslancov krajín v ktorých mienim v rámci ekonomickej diplomacie prezentovať novú publikáciu v zahraničí,“ hodnotí autor. V týchto dňoch sa profesor Štefan Kassay pripravuje na prezentáciu pentalógie v Moskve a vo Varšave.

O pentalógii Podnik a podnikanie

Autor publikácie Dr.h.c.prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. Podnik a podnikanie prináša unikátny pohľad na podnikanie v prostredí slovenského holdingu. Prvý zväzok s názvom Podnikateľské prostredie hodnotí a analyzuje prechod z plánovaného hospodárstva na trhové. Druhý zväzok – Ekonomika a financie prehodnocuje makroekonomiku a mikroekonomiku, opisuje predpokladané a nevyhnutné zmeny a poukazuje na možné riešenia v nových zložitých podmienkach. Strategická komunikácia je názov tretieho zväzku, kde podľa autora prioritu má pred marketingom komunikácia. A v poslednom piatom zväzku autor rozpracováva tézy na tému Učenie a rast. Publikácie sú vydávané vo vydavateľstve SAV-VEDA pod gesciou Európskej akadémie vied a umení. Na vydávaní cudzojazyčných mutácií sa spolupracuje s renomovaných vydavateľstvami ako sú vydavateľstvo Nauka (Rusko) a Księgarnia Akademicka (Poľsko). V týchto dňoch sa rokuje snovým vydavateľom v Maďarsku.

zdroj: http://www.webnoviny.sk/slovensko/5050-stran-za-jeden-rok/644816-clanok.html