top of page
Pentalogia Polska.png
Head polska.png

Pentalogię tworzą samodzielne tematycznie tomy, które jako całość przybliżają wiedzę ukierunkowaną na rozwój przedsiębiorstwa, co umożliwia czytelnikowi wybór tomu najbliższego jego zainteresowaniom zawodowym. Jako całość pentalogia stanowi bogatą bazę wiedzy o zarządzaniu przedsiębiorstwem i biznesie. Jest przeznaczona dla szerokiego kręgu czytelników. Ułatwi studiowanie problematyki zarządzania słuchaczom studiów podyplomowych i innych poziomów studiów wyższych, doktorantom i uczestnikom kursów tematycznych. Tworzy pomost między teorią i praktyką, może zatem być przydatna dla właścicieli przedsiębiorstw, akcjonariuszy, menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz specjalistów z różnych dziedzin, gdyż skupia się na zarządzaniu jako dyscyplinie o uniwersalnym znaczeniu. Podstawowa struktura tomów „Przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości” realizacją idei pomocy firmom  w poprawie efektywności poprzez 5 zrównoważonych perspektyw: środowiska biznesu, finansowej, klienta, wewnętrznych procesów biznesowych, uczenia się i wzrostu.


Podstawowa struktura tomów „Przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości” realizacją idei pomocy firmom w poprawie efektywności poprzez 5 zrównoważonych perspektyw:
•  środowiska biznesu,
• finansowej,
•  klienta,
•  wewnętrznych procesów biznesowych,
•  uczenia się i wzrostu.

Andrzej Kupich.png
Andrzej Kupich 1.png
PL 1.png
Tom pierwszy

Środowisko biznesowe

Zmiany struktur własnościowych transformacji ekonomicznej

PL 2.png
Tom drugi

Gospodarka i finanse

Wzajemna zależność procesów makro- i mikroekonomicznych  w rozwoju społecznym i gospodarczym społeczeństwa

PL 3.png
Tom trzeci

Komunikacja strategiczna

Konteksty rozwoju społecznego, zmian rynku i komunikacji

PL 4.png
Tom czwarty

Procesy wewnętrzne

Tendencje rozwojowe procesów produkcyjnych
w kontekście globalnym i biznesowym

PL 5.png
Tom piąty

Uczenie się i wzrost

Rozwój zdolności adaptacyjnych w kompleksowym
i burzliwym środowisku gospodarczym

ZARZADZANIE 1 scena 3 verzia.png
ZARZĄDZANIE

LIDERZY

I MENEDŻEROWIE

ZARZADZANIE 2 scena 3 verzia.png
ZARZĄDZANIE

DECYDUJACE ASPEKTY PRAKTYKI MENEDŻERSKIEJ

ZARZADZANIE 3 scena 3 verzia.png
ZARZĄDZANIE

STRATEGIA BIZNESOWA

ZARZADZANIE 4 scena 3 verzia.png
ZARZĄDZANIE

STRUKTURY ORGANIZACYJNE

ZARZADZANIE 5 scena 3 verzia.png
ZARZĄDZANIE

PODSTAWY TEORETYCZNE

I WARUNKI FUNKCJONOWANIA POLITYKI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

ZARZADZANIE 6 scena 3 verzia.png
ZARZĄDZANIE

ZARZĄDZANIE

FINANSOWE PRZEDSIEBIORSTWEM

ZARZADZANIE 7 scena 3 verzia.png
ZARZĄDZANIE

ANALIZA ZYSKOWNOŚCI RYNKU

ZARZADZANIE 8 scena 3 verzia.png
ZARZĄDZANIE

STRATEGIA INWESTYCYJNA I PROJEKTY INWESTYCYJNE

ZARZADZANIE 9 scena 3 verzia.png
ZARZĄDZANIE

TEORIA KOMUNIKACJI I JEJ WYKORZYSTANIE W PRAKTYCE
PRZEDSIĘBIORSTWA

ZARZADZANIE 10 scena 3 verzia.png
ZARZĄDZANIE

KOMPONENTY KOMUNIKACJI O CHARAKTERZE PRZEKROJOWYM

ZARZADZANIE 11 scena 3 verzia.png
ZARZĄDZANIE

WYBRANE METODY BADANIA RYNKU

ZARZADZANIE 12 scena 3 verzia.png
ZARZĄDZANIE

TROSKA

O KLIENTA

ZARZADZANIE 13 scena 3 verzia.png
ZARZĄDZANIE

PODSTAWY PROJEKTOWANIA PRZEDSIEBIORSTWA INNOWACYJNEGO

ZARZADZANIE 14 scena 3 verzia.png
ZARZĄDZANIE

PROJEKTOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA GLOBALNEGO

ZARZADZANIE 15 scena 3 verzia.png
ZARZĄDZANIE

PROJEKTOWANIE PRZEDSIEBIORSTWA

ZARZADZANIE 16 scena 3 verzia.png
ZARZĄDZANIE

REALIZACJA PROJEKTÓW
W PRAKTYCE PRZEMYSŁOWEJ

ZARZADZANIE 17 scena 3 verzia.png
ZARZĄDZANIE

CZŁOWIEK, WIEDZA
I SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY

ZARZADZANIE 18 scena 3 verzia.png
ZARZĄDZANIE

STUDIA PRZYPADKÓW

ZARZADZANIE 19 scena 3 verzia.png
ZARZĄDZANIE

NOWY ŚWIAT,

NOWE MOZLIWOŚCI

ZARZADZANIE 20 scena 3 verzia.png
ZARZĄDZANIE

ANEKSY, STWIERDZENIA KOŃCOWE

bottom of page