top of page

Naše noviny

Vnútropodnikový časopis zamestnancov I.D.C. Holding, a.s., ako jedna z foriem šírenia myšlienok ekonomickej diplomacie.

Naše Noviny 1/2019

Naše Noviny 2/2019

Naše Noviny 3/2019

Naše Noviny 4/2019

Naše Noviny 1/2018

Naše Noviny 2/2018

Naše Noviny 3/2018

Naše Noviny 4/2018

Naše Noviny 1/2017

Naše Noviny 2/2017

Naše Noviny 3/2017

Naše Noviny 4/2017

Naše Noviny 1/2016

Naše Noviny 2/2016

Naše Noviny 3/2016

Naše Noviny 4/2016

Naše Noviny 1/2015

Naše Noviny 2/2015

Naše Noviny 3/2015

Naše Noviny 4/2015

bottom of page