top of page
Spacetime.png

ISSN 2730-0110

Vydavateľ: INTERCEDU, a.s., Moyzesova 4/A,

902 01  Pezinok, Slovenská republika.

Šéfredaktor: Dr.h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.  
Recenzent a editor: Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
Grafická úprava: Dušan Ščepka. 
Za odborný obsah materiálov zodpovedajú autori.

Interaktívne vedecko-popularizačné médium významných autorov a vedeckých pracovníkov

11/2022

10/2022

9/2022

8/2022

7/2022

6/2022

5/2022

4/2022

3/2022

2/2022

1/2022

4/2021

3/2021

2/2021

1/2021

7/2020

6/2020

5/2020

4/2020

3/2020

2/2020

1/2020

4/2019

3/2019

2/2019

1/2019

bottom of page